Nekilnojamojo turto kadastras ir registras

Kokius dokumentus reikia pateikti Nekilnojamojo turto registrui, norint įregistruoti buto rekonstrukciją? (Rekonstrukcija pradėta iki 2017-01-01)

Norint, kad nekilnojamojo daikto kadastro duomenys būtų pakeisti Nekilnojamojo turto registre, asmuo (savininkas) Registrų centro bet kuriame teritoriniame klientų aptarnavimo padalinyje turi paduoti prašymą.  Vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų 84-1.2  p., norint įrašyti statinio (patalpos) kadastro duomenis ar juos pakeisti po statinio (patalpos) rekonstravimo, kapitalinio remonto, paprastojo remonto, atnaujinimo (modernizavimo), paskirties pakeitimo ar kitokio pertvarkymo, kadastro tvarkytojui turi būti pateikiama statinio kadastro duomenų byla ir vienas iš šių dokumentų:

841.2.1. statybos užbaigimo aktas, kai pagal teisės aktus jis privalomas;
841.2.2. deklaracija apie statybos užbaigimą, kuri turi būti:
841.2.2.1. Statybos įstatymo 28 straipsnio 3 dalyje nustatytais atvejais surašyta statytojo ar jo teises ir pareigas perėmusio asmens, patvirtinta statinio (dalies) ekspertizės rangovo ir įregistruota Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“;
841.2.2.2. Statybos įstatymo 28 straipsnio 4 dalyje nustatytais atvejais surašyta statytojo ar jo teises ir pareigas perėmusio asmens ir įregistruota Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“;
841.2.3. teismo sprendimas, nutartis, nutarimas, nuosprendis dėl pripažinimo teisės asmeniui, pateikusiam prašymą, valdyti statinį, kiti viešojo administravimo subjekto sprendimai;
841.2.4. pažyma apie naujai suformuoto nekilnojamojo turto kadastro objekto (patalpos arba statinio) galimybę naudoti pagal paskirtį;
841.2.5. Statybos įstatymo 39 straipsnio 1 dalyje nustatytais atvejais statytojo ar jo teises ir pareigas perėmusio asmens užpildyta pažyma apie statinio statybą be nukrypimų nuo esminių statinio projekto sprendinių, kuri turi būti patvirtinta statinio (dalies) ekspertizės rangovo ir įregistruota Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“;
841.2.6. Statybos įstatymo 39 straipsnio 2 dalyje nustatytu atveju statytojo ar jo teises ir pareigas perėmusio asmens užpildyta ir Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“ įregistruota pažyma apie nebaigto statyti nesudėtingojo statinio statybą.


Redaguota: 2023-11-23 10:05
Į viršų