Nekilnojamojo turto kadastras ir registras

Ar galima gauti dokumentų, kuriais remiantis Nekilnojamojo turto registre įregistruotas nekilnojamasis daiktas, daiktinės teisės į jį, šių teisių suvaržymai, juridiniai faktai ar kitos žymos, kopijas?

Asmuo, norintis gauti dokumentų, kuriais remiantis Nekilnojamojo turto registre įregistruotas nekilnojamasis daiktas, daiktinės teisės į jį, šių teisių suvaržymai, juridiniai faktai, kopijas, Registrų centui gali pateikti motyvuotą prašymą.
Dokumentų, kuriais remiantis Nekilnojamojo turto registre įregistruotas nekilnojamasis daiktas ar daiktinės teisės į jį, kopijos motyvuotu prašymu teikiamos tik Nekilnojamojo turto registro įstatymo 42 straipsnio 5 dalyje nurodytiems asmenims (savininkams, daiktinių teisių turėtojams, asmenims, turintiems teisę paveldėti mirusio asmens daiktines teises į nekilnojamąjį daiktą, pateikus paveldėtojo teisinį statusą patvirtinančius dokumentus, teismams ir teisėtvarkos institucijoms, advokatams, notarams, antstoliams, mokesčių administratoriams), ar jų įgaliotiems asmenims, pateikus įgaliojimą.
Prašymą  gauti prašomo dokumento patvirtintą kopiją galite pateikti šiais būdais:
  • pateikiant bet kuriame Registrų centro klientų aptarnavimo padalinyje asmeniškai (registruotis vizitui galite čia);
  • siunčiant paštu;
  • siunčiant elektroniniu paštu (elektroniniu parašu pasirašytą laisvos formos prašymą reikėtų siųsti el. paštu info@registrucentras.lt.). Saugiu elektroniniu parašu PDF formatu išsaugotus dokumentus galite pasirašyti Registrų centro GoSign sistemoje.
  • prisijungus prie elektroninės Registrų centro klientų savitarnos sistemos - jungiantis reikia naudotis el. bankininkystės sistema  arba elektroniniu parašu; skiltyje Nekilnojamojo turto kadastras ir registras bei kairėje pusėje esančiame meniu pasirinkus Kadastro darbai ir dokumentai.
Informuojame, kad per savitarnos sistemą byloje esančių dokumentų kopijas galite užsisakyti tik tuo atveju, jei esate šio nekilnojamojo turto savininkas.

Atkreipiame dėmesį, kad prašymuose pateikti Registro duomenis turit būti išsamiai nurodytas duomenų naudojimo tikslas ir jų gavimo teisinis pagrindas, pagrindžiant teisėtą duomenų gavimo interesą, pasižadėjimas apmokėti už suteiktas paslaugas ir nurodyta parengtų dokumentų atsiėmimo vieta arba jų pateikimo būdas. 

Taip pat norime Jus informuoti, kad pagal Nekilnojamojo turto registro nuostatų 144 punktą teikiant prašymą pateikti duomenis apie kitų asmenų turtą, prašyme turi būti pagrįsta, kodėl duomenų gavėjo teisėtas interesas yra viršesnis už duomenų subjekto, kurio asmens duomenys yra Registre, teises ir laisves.


 

Redaguota: 2023-09-13 09:11
Į viršų