Juridinių asmenų registras

Kokia tvarka juridinio asmens pavadinimas laikinai įrašomas į Juridinių asmenų registrą?

Prašymą laikinai įrašyti pavadinimą į Juridinių asmenų registrą galima pateikti bet kuriame Registrų centro klientų aptarnavimo padalinyje pateikus užpildytą prašymo formą JAR-5. 
Prašymo formoje galima įrašyti tik vieną pavadinimą. 

Prašymą laikinai įrašyti pavadinimą į Juridinių asmenų registrą taip pat galima pateikti ir elektroniniu būdu, pasinaudojus Registrų centro klientų aptarnavimo savitarnos sistema. Kvalifikuotu sertifikatu patvirtintu elektroniniu parašu prisijungus prie klientų savitarnos, reikia pasirinkti skiltį Juridinių asmenų registras ir kairėje meniu pusėje reikia pasirinkti nuorodas: Juridinio asmens prašymai, Prašymas laikinai įrašyti pavadinimą į JAR. Užpildžius reikiamus duomenų laukus bei išsaugojus įrašytą informaciją, prašymą reikia pasirašyti kvalifikuotu sertifikatu patvirtintu elektroniniu parašu bei, neatsijungus nuo klientų savitarnos sistemos, per nurodytų bankų elektroninės bankininkystės sistemą atlikti apmokėjimą.

Svarbu pažymėti, kad pagal technines galimybes, norint steigti juridinį asmenį elektroniniu būdu, pasirinktas pavadinimas būtinai turi būti laikinai įrašytas į Juridinių asmenų registrą.

Registro tvarkytojas, gavęs prašymą laikinai įrašyti pavadinimą į Registrą, patikrina, ar pavadinimas nėra tapatus:
- įregistruotų juridinių asmenų pavadinimams;
- laikinai įtrauktiems į Registrą pavadinimams;
- nacionaliniams, Bendrijos bei išplėstiems į Lietuvą tarptautiniams prekių ženklams.

Nustačius, kad pavadinimas atitinka nustatytiems reikalavimams, jis ne vėliau kaip per 1 darbo dieną yra laikinai įrašomas į Registrą.

Registro tvarkytojui priėmus sprendimą dėl pavadinimo laikino įrašymo (neįrašymo) į Registrą, išduodama Registro tvarkytojo patvirtinta nustatytos formos pažyma arba nurodoma sprendimo atmesti prašymą priežastis. Priėmus sprendimą neįrašyti laikino juridinio asmens pavadinimo, gali būti teikiamas naujas prašymas įrašyti kitą pavadinimą. Teikiant prašymą Registrų centro savitarnos sistemoje, reikia paslaugą apmokėti iš naujo, o nepanaudotus pinigus galima susigrąžinti. Norint susigrąžinti piniginę įmoką, teikiamas laisvos formos prašymas, nurodant priežastį, pateikto prašymo (užsakymo) numerį bei atsiskaitomosios sąskaitos, į kurią pageidaujate gauti grąžinamus pinigus, numerį. Prašymas gali būti pateiktas bet kuriame  Registrų centro klientų aptarnavimo padalinyje, paštu arba el. paštu info@registrucentras.lt.

Už laikiną pavadinimo įrašymą mokamas 16,22 Eur atlyginimas. Jeigu pavadinimas negali būti laikinai įrašytas į Registrą, už tą patį atlyginimą galima jį keisti iki to laiko, kol pavadinimas bus pripažintas tinkamu ir įrašytas į Registrą.

Laikinai įrašytas pavadinimas  Juridinių asmenų registre saugomas 6 mėnesius nuo įrašymo į Registrą dienos. Teisės aktai nenumato galimybės pratęsti laikinai į Juridinių asmenų registrą įtraukto pavadinimo laikinos apsaugos terminą arba atšaukti į Registrą laikinai įtrauktą pavadinimą, taip pat nenumato pirmenybės teikusiam prašymą asmeniui įtraukti pavadinimą. Tas pats pavadinimas gali būti laikinai įrašytas į Juridinių asmenų registrą ne anksčiau, kaip kitą dieną po 6 mėnesių termino pabaigos.
 

 


 
Redaguota: 2020-01-09 12:20
Į viršų