Juridinių asmenų registras

Kokia tvarka juridinio asmens pavadinimas laikinai įrašomas į Juridinių asmenų registrą?

Prašymą laikinai įrašyti pavadinimą į Juridinių asmenų registrą galima pateikti bet kuriame Registrų centro klientų aptarnavimo padalinyje (registruotis vizitui galite čia) pateikus užpildytą prašymo formą JAR-5. 
Prašymo formoje galima įrašyti tik vieną pavadinimą. 

Prašymą laikinai įrašyti pavadinimą į Juridinių asmenų registrą taip pat galima pateikti ir elektroniniu būdu, pasinaudojus Registrų centro klientų aptarnavimo savitarnos sistema. Kvalifikuotu sertifikatu patvirtintu elektroniniu parašu prisijungus prie klientų savitarnos, reikia pasirinkti skiltį Juridinių asmenų registras ir kairėje meniu pusėje reikia pasirinkti nuorodas:  Juridinio asmens, filialo ir duomenų registravimas>Laikino pavadinimo įrašymas. Užpildžius reikiamus duomenų laukus bei išsaugojus įrašytą informaciją, prašymą reikia pasirašyti kvalifikuotu sertifikatu patvirtintu elektroniniu parašu bei, neatsijungus nuo klientų savitarnos sistemos, per nurodytų bankų elektroninės bankininkystės sistemą apmokėti krepšelį.

Teikiant elektroniniu būdu prašymą laikinai įrašyti juridinio asmens pavadinimą į  Juridinių asmenų registrą, sistema atlieką patikrą dėl dažniausiai juridinių asmenų pavadinimuose pasitaikančių klaidų, tokių kaip: pavadinimo įrašymas vien tik didžiosiomis raidėmis, skaitmens įrašymas žodžio viduryje ir pan., ir apie tai informuoja prašymo teikėją. Gavus tokį pranešimą, klientui paliekama galimybė pačiam nuspręsti dėl nustatytos klaidos ištaisymo (sistemoje pateikiamas klausimas "Ar norėtumėte pakoreguoti pavadinimą?" ir pasirinkimas "Koreguoti pavadinimą" arba "Nekoreguoti ir tęsti"). Jei prašymo teikėjas pasirenka nekoreguoti pavadinimo, procesas tęsiamas ir Juridinių asmenų registro tvarkytojui gali būti pateikiamas prašymas dėl laikino pavadinimo įrašymo. Tai yra informacinio pobūdžio pranešimas, kadangi Civilinio kodekso 2.40 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad juridinio asmens pavadinimas turi būti sudarytas laikantis lietuvių bendrinės kalbos normų.
Sprendimą dėl pavadinimo laikino įrašymo į Registrą priima į Juridinių asmenų registro tvarkytojas.
Už laikiną pavadinimo įrašymą mokamas 6,75 Eur atlyginimas, už tapatumo nustatymą - 8,04 Eur atlyginimas. Atsiskaitomąsias sąskaitas rasite čia.

Registro tvarkytojas, gavęs prašymą laikinai įrašyti pavadinimą į Registrą, patikrina, ar pavadinimas nėra tapatus:
- įregistruotų juridinių asmenų pavadinimams;
- laikinai įrašytiems į Registrą pavadinimams;
- nacionaliniams, Bendrijos bei išplėstiems į Lietuvą tarptautiniams prekių ženklams.

Nustačius, kad pavadinimas atitinka nustatytus reikalavimus, jis ne vėliau kaip per vieną darbo dieną yra laikinai įrašomas į Juridinių asmenų registrą.

Kad pamatyti pažymą apie pavadinimo laikiną įrašymą į Juridinių asmenų registrą, reikia prisijungti prie Registrų centro savitarnos sistemos, horizontaliajame meniu pasirinkti Juridinių asmenų registras, vertikaliajame meniu - Juridinio asmens, filialo ir duomenų registravimasLaikinų pavadinimų sąrašas ir suradus reikiamą prašymą atsidaryti dokumentą.

Preliminariai pasitikrinti pavadinimo tapatumą galite čia:
- Registrų centro svetainėje, ar pavadinimas nėra tapatus su kitų juridinių asmenų, filialų ar atstovybių pavadinimais arba laikinai įtrauktais į Registrą pavadinimais.
- Valstybinio patentų biuro tinklalapyje, ar pavadinimas nėra tapatus nacionaliniams, Bendrijos ir išplėstiems į Lietuvą tarptautiniams prekių ženklams.

Registro tvarkytojui priėmus sprendimą dėl pavadinimo laikino įrašymo (neįrašymo) į Registrą, sugeneruojama Juridinių asmenų registro tvarkytojo patvirtinta nustatytos formos pažyma arba nurodoma sprendimo atmesti prašymą priežastis. Priėmus sprendimą neįrašyti laikino juridinio asmens pavadinimo, gali būti teikiamas naujas prašymas įrašyti kitą pavadinimą. Teikiant prašymą Registrų centro savitarnos sistemoje, reikia paslaugą apmokėti iš naujo, o pinigus už laikiną pavadinimo įrašymą galima susigrąžinti. Atlyginimas už tapatumo nustatymą  negrąžinamas. 

Norėdami susigrąžinti piniginę įmoką, turėtumėte Registrų centrui (Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius) pateikti prašymą grąžinti nepanaudotą įmoką (prašymo formą rasite čia). Prašyme būtina nurodyti pinigų susigrąžinimo priežastį, pateikto prašymo (užsakymo, krepšelio) numerį bei nurodyti banką ir atsiskaitomosios sąskaitos, į kurią pageidaujama gauti grąžinamus pinigus, numerį. Pasirašytą prašymą galima pateikti tiesiogiai, atvykus į bet kurį Registrų centro klientų aptarnavimo padalinį, paštu arba nuskenuotą prašymą galite siųsti elektroniniu paštu: info@registrucentras.lt.  

Kaip nurodyta Civilinio kodekso 2.42 straipsnio 2 dalyje, juridinis asmuo, kurio teisė į pavadinimą yra pažeista dėl to, kad kitas asmuo neteisėtai naudoja pirmojo pavadinimą, arba dėl to, kad kitas asmuo turi ar naudoja pavadinimą, kuris neatitinka šio kodekso 2.39 straipsnio reikalavimų, turi teisę kreiptis į teismą ir reikalauti, kad teismas įpareigotų juridinį asmenį nutraukti neteisėtus veiksmus arba pakeisti pavadinimą ir atlyginti tais veiksmais padarytą turtinę ir neturtinę žalą, o jeigu pažeista šio straipsnio 1 dalis, – taip pat reikalauti, kad asmuo perduotų viską, ką gavo prisidengęs ar naudodamas pavadinimą be jo savininko sutikimo. 
 
Laikinai įrašytas pavadinimas Juridinių asmenų registre saugomas 6 mėnesius nuo įrašymo į Registrą dienos. Teisės aktai nenumato galimybės pratęsti laikinai į Juridinių asmenų registrą įtraukto pavadinimo laikinos apsaugos terminą arba atšaukti į Registrą laikinai įrašytą pavadinimą, taip pat nenumato pirmenybės teikusiam prašymą asmeniui įrašyti pavadinimą. Tas pats pavadinimas gali būti laikinai įrašytas į Juridinių asmenų registrą ne anksčiau, kaip kitą dieną po 6 mėnesių termino pabaigos, kai jis pašalinamas iš sistemos.
 

 

 

Redaguota: 2023-08-03 13:36
Į viršų