Nekilnojamojo turto kadastras ir registras

Kokius dokumentus reikia pateikti, norint įregistruoti namo 100% baigtumą?

asmuo, norintis  įregistruoti  baigtą statyti statinį (100 procentų) Nekilnojamojo turto registre, kartu su prašymu (prašymo formą rasite čiapakeisti kadastro ir registro duomenis Nekilnojamojo turto registre, turi pateikti nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylą  ir teisės aktų reikalavimus atitinkančius statybos užbaigimą patvirtinančius dokumentus,  nurodytus Statybos įstatymo 28 straipsnyje, priklausomai nuo statinio kategorijos.

Asmenys, teikdami prašymą įrašyti nekilnojamojo daikto kadastro duomenis Nekilnojamojo turto registre, neturi teikti spausdintinės nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylos -  elektroniniai dokumentai turi būti patalpinti Nekilnojamojo turto registro posistemėje "Matininkas". Elektroninių dokumentų (atitinkančių ADOC-V1.0 specifikaciją, įregistruotų IS "Infostatyba")  nekilnojamojo turto registro tvarkytojui teikti neprivaloma

Prašymą pakeisti registro ir kadastro duomenis Nekilnojamojo turto registre gali pateikti savininkas ar jo įgaliotas asmuo, pateikęs įstatymo nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą. Prašyme reikia nurodyti norimo įregistruoti statinio identifikatorius (adresą, unikalų numerį, statytoją).

Prašymas gali būti pateikiamas šiais būdais:

   - asmeniškai bet kuriame Registrų centro klientų aptarnavimo padalinyje, registruotis vizitui galite čia;
   - paštu;
   - elektroniniu paštu info@registrucentras.lt. Elektroninių ryšių priemonėmis teikiamą prašymą asmuo turi pasirašyti saugiu elektroniniu parašu, patvirtintu kvalifikuotu sertifikatu.

Pateikti tokį prašymą per Registrų centro savitarnos sistemą galimybės nėra.

Asmens prašymas, perduotas paštu, ar elektroninėmis ryšių priemonėmis laikomas pateiktu, jeigu prašyme nurodyta parengtų dokumentų atsiėmimo vieta arba jų pateikimo būdas, galima identifikuoti pareiškėją ir kartu pateikti įstatymų nustatyti dokumentai. 

Pažymėtina, kad ne vėliau kaip iki statinio įregistravimo privalo būti pakeisti ir žemės sklypo kadastro duomenys, jeigu pasikeitė žemės naudmenų sudėtis.

 

 

Redaguota: 2024-01-16 13:11
Į viršų