Nekilnojamojo turto kadastras ir registras

Ar buto 100 procentų baigtumą galima įregistruoti, jei daugiabučio namo, kuriame yra butas, baigtumas yra 85 procentai?

Informuojame, kad Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų 24 punkte nurodyta, kad atskirų nekilnojamųjų daiktų (butų, kontorų ir kitų panašių), sudarančių statinį, duomenys nekilnojamojo turto kadastre keičiami tik po to, kai pakeisti viso statinio kadastro duomenys, sudaryta ar atnaujinta statinio kadastro duomenų byla ir kadastro duomenys ar jų pakeitimai įrašyti į kadastrą. Atsižvelgiant į tai, buto 100% baigtumo registravimas bus galimas tik tuo atveju, kai pastato, kuriame yra butas, baigtumas bus įregistruotas 100%.
Asmuo, norintis pakeisti Nekilnojamojo turto registre įregistruoto buto kadastro duomenis (100% baigtumas), Registrų centro teritoriniam padaliniui kartu su prašymu turi pateikti atnaujintą buto kadastro duomenų bylą, parengtą matininkų, nurodytų  Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 11 straipsnyje, kurioje užfiksuotas 100% baigtumas. Nekilnojamojo turto registre turi būti įregistruotas baigtas statyti gyvenamasis namas. Papildomų dokumentų, patvirtinančių buto suformavimą, pateikti nereikia; pastato statybos užbaigimo dokumentas  yra pagrindas įregistruoti ir buto 100% baigtumą. Jei bute buvo atlikti paprastojo remonto darbai, tuomet reikia pridėti savininko surašytą deklaraciją, kurioje būtų nurodyti statybą leidžiantys dokumentai (jei privalomi), įregistruotą Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje prie Aplinkos ministerijos kaip nustatyta Statybos įstatymo 28 straipsnio 4 dalyje.


 
Redaguota: 2024-01-16 13:20
Į viršų