Juridinių asmenų registras

Kokie veiksmai turi būti atlikti norint įsteigti mažąją bendriją?

Informaciją, kokia tvarka yra steigiama mažoji bendrija, teikiant dokumentus popieriuje, rasite šioje nuorodoje.
Mažoji bendrija taip pat gali būti steigiama ir elektroniniu būdu per Registrų centro klientų savitarnos sistemą. Vaizdo instrukciją, kaip įsteigti mažąją bendriją rasite pagal nuorodas:

- Mažosios bendrijos (kai valdymo organas - vadovas) įregistravimas.
- Mažosios bendrijos (kai valdymo organas - narių susirinkimas) įregistravimas.

Steigiant mažąją bendriją elektroniniu būdu:
- visi steigėjai privalo turėti kvalifikuotus elektroninius parašus;
- visi dokumentai pasirašomi tik kvalifikuotais elektroniniais parašais;
- pavadinimas turi būti laikinai įtrauktas į Juridinių asmenų registrą, jame neketinama vartoti Lietuvos vardo;
- jeigu patalpos, kuriose numatoma registruoti juridinio asmens buveinę, nėra steigėjo asmeninė nuosavybė, sutikimą suteikti patalpas juridinio asmens buveinei savitarnos sistemoje kvalifikuotu elektroniniu parašu turi pasirašyti visi esami patalpų savininkai (bendraturčiai) kaip fiziniai asmenys. 
Elektroniniu parašu prisijungęs prie Registrų centro savitarnos sistemos, steigėjas (vienas iš steigėjų) turi pasirinkti skiltį Juridinių asmenų registras, kairėje meniu pusėje spustelti nuorodas: Juridinio asmens prašymaiPrašymas registruoti JAR ir pasirinkus juridinio asmens teisinę formą - Mažoji bendrija, spustelti  Pildyti prašymą.
Atsivėrusiame lange steigėjas turės pasirinkti mažosios bendrijos valdymo tipą. Atkreiptinas dėmesys, kad pasirinkus valdymo tipą, kur numatytas tik vienas narys, vėliau norint priimti į bendriją naujus narius, reikės keisti nuostatus, todėl racionalu būtų pasirinkti valdymo tipą, kur numatytas vienas narys ar daugiau narių.
Pasirinkus valdymo tipą, savitarnos sistema atitinkama chronologine tvarka nurodys, kokius duomenis reikia įrašyti duomenų laukuose siekiant, kad sistema galėtų sugeneruoti steigimo aktą arba steigimo sutartį, nuostatus ir prašymą registruoti JAR-1-E.

Steigiant mažąją bendriją elektroniniu būdu, yra galimybė pasirinkti veiklos tikslus tik iš Juridinių asmenų registro tvarkytojo pateikto elektroninio veiklos tikslų klasifikatoriaus, todėl kodas iš Statistikos departamento Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus bendrijos nuostatuose nebus nurodomas. Mažosios bendrijos nuostatuose visais atvejais bus nurodyta, kad bendrija gali užsiimti bet kokia kita veikla, kuri neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams.

Sugeneruotus steigimo aktą arba steigimo sutartį bei nuostatus kvalifikuotu elektroniniu parašu turi pasirašyti visi steigėjai. Kai dokumentus chronologine tvarka pasirašys visi steigėjai, jų būsena pasikeis į Pasirašytas. Vėliausiai pasirašoma forma JAR-1-E - ją pasirašo prašymą pildantis steigėjas.
Kai visi dokumentai pasirašyti, reikia įdėti paslaugą į krepšelį ir atlikti apmokėjimo procedūrą. Juridinis asmuo bus įregistruotas ne vėliau kaip per 1 darbo dieną, jeigu Juridinių asmenų registro tvarkytojas, tikrindamas pateiktus duomenis ir dokumentus, nenustatys trūkumų.  
Redaguota: 2019-09-03 14:09
Į viršų