Juridinių asmenų registras

Nuo kada oficialiai laikoma, kad įmonė yra likviduojama dėl bankroto? Kokia tvarka išregistruojamas likviduotas dėl bankroto juridinis asmuo?

Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo 83  straipsnio 5 dalis nustato, kad  nuo teismo nutarties likviduoti juridinį asmenį dėl bankroto įsiteisėjimo dienos juridinis asmuo įgyja likviduojamo dėl bankroto juridinio asmens statusą.  Nemokumo administratorius ne vėliau kaip per 5 dienas nuo teismo sprendimo dėl įmonės nutarties likviduoti įmonę dėl bankroto įsiteisėjimo dienos pateikia prašymą Juridinių asmenų registro tvarkytojui  įregistruoti teisinį statusą.

Registrų centro klientų aptarnavimo padalinyje
nemokumo administratorius pateikia: prašymą įregistruoti pakeitimus forma JAR-1; formą JAR-TST1.

Juridinių asmenų registro tvarkytojas ne vėliau kaip per 3 dienas įregistruoja teisinį statusą "Likviduojamas dėl bankroto". 

Likviduojamo dėl bankroto  juridinio asmens išregistravimas.
Įsiteisėjus teismo sprendimui dėl juridinio asmens pabaigos, taip pat kreditorių susirinkimui priėmus sprendimą dėl juridinio asmens pabaigos, kai bankroto procedūros vykdomos ne teismo tvarka, nemokumo administratorius ne vėliau kaip per 14 dienų nuo sprendimo įsiteisėjimo (kreditorių sprendimo priėmimo) Registro tvarkytojui pateikia šiuos dokumentus:
  1. prašymą išregistruoti juridinį asmenį (prašymo formą JAR-4 atsisiųskite čia);
  2. įsiteisėjusio teismo sprendimo nuorašą ar kreditorių susirinkimo sprendimą dėl juridinio asmens pabaigos;
  3. steigimo dokumento originalą;
  4. dokumentų ir archyvų įstatymo nustatytų subjektų, įgaliotų priimti likviduojamų juridinių asmenų dokumentus saugoti, išduotą pažymą, patvirtinančią, kad dokumentai perduoti toliau saugoti arba kad perduotinų toliau saugoti dokumentų nėra;
  5. bankų ir kitų kredito įstaigų, aptarnavusių juridinį asmenį, sąrašą.
Dokumentus ir duomenis teikia juridinio asmens nemokumo administratorius. Jeigu nemokumo administratorius veikia per atstovą, kartu su dokumentais Registro tvarkytojui turi būti pateikiami atstovo įgaliojimus patvirtinantys dokumentai.


  
Redaguota: 2020-01-24 11:51
Į viršų