Juridinių asmenų registras

Kokius dokumentus reikia pateikti Juridinių asmenų registro tvarkytojui, kad būtų pakeisti kontaktiniai duomenys, įrašyti į duomenų bazę? Ar gali būti išregistruoti buvusio vadovo ar kito asmens kontaktiniai duomenys?

Kontaktiniai duomenys įrašomi iš formos KD-1, kurią Juridinių asmenų registro tvarkytojui teikia juridinio asmens vadovas arba jo įgaliotas asmuo. Tokiu pačiu būdu taisomi ir klaidingai į duomenų bazę įrašyti kontaktiniai duomenys.

Prašymą pakeisti kontaktinius juridinio asmens duomenis taip pat galima pateikti elektroniniu būdu. Prašymą  gali teikti juridinio asmens vadovas arba įgaliotas asmuo, kvalifikuotu elektroniniu parašu prisijungę prie Registrų centro klientų savitarnos sistemos. Prisijungus prie Klientų savitarnos sistemos, reikės pasirinkti skiltį Juridinių asmenų registras ir kairėje meniu pusėje spustelėti laukelius: Juridinio asmens prašymai, Prašymas keisti juridinio asmens duomenis ir dokumentus, Kontaktiniai duomenys. Atsivėrusiuose duomenų laukuose reikės įrašyti naujus ar keičiamus kontaktinius duomenis.
Už kontaktinių duomenų pakeitimą yra nustatytas 2,9 Eur atlyginimas.

Jeigu kontaktiniai duomenys lieka nepakeisti, pakeitus juridinio asmens vadovą, buvęs vadovas ar kitas asmuo, kurio kontaktiniai duomenys liko įregistruoti, gali patekti prašymą, kad neteisinga informacija būtų išbraukta iš Registro. Prašymą galima pateikti el. pašto adresu info@registrucentras.lt, taip pat atvykus į artimiausią Registrų centro klientų aptarnavimo padalinį ar paštu valstybės įmonei Registrų centrui, adresu Lvovo g. 25-101, 09320 Vilnius. Prašyme turi būti nurodytas juridinio asmens, kurio kontaktiniai duomenys turi būti panaikinti, kodą ir pavadinimą.
 

Redaguota: 2020-02-24 12:21
Į viršų