Nekilnojamojo turto kadastras ir registras

Kokius dokumentus reikia pateikti Registrų centrui norint įregistruoti elektros oro linijas? Ar visais atvejais jos registruojamos kaip nekilnojamasis turtas?

Nekilnojamojo turto registre registruojami  šie nekilnojamieji daiktai: statiniai, patalpos, butai daugiabučiuose namuose ir žemės sklypai.  Statybos įstatymo  2 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad statinys yra pastatas arba inžinerinis statinys turintis laikančiąsias konstrukcijas, kurios visos (ar jų dalis) sumontuotos statybos vietoje atliekant statybos darbus, ir kuris yra nekilnojamasis daiktas. Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo  12 straipsnyje nurodyti nekilnojamojo daikto kadastro duomenų įrašymo į nekilnojamojo turto kadastrą teisiniai pagrindai.
Elektros oro linijų įregistravimui Nekilnojamojo turto registre Kadastro tvarkytojui reikėtų pateikti  nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylą, statybos užbaigimo aktą ir prašymą įregistruoti nekilnojamąjį daiktą ir teises į jį nekilnojamojo turto registre.
Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo 75 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad elektros energijos persiuntimui skirtos žemos ir vidutinės įtampos elektros oro linijos, oro kabeliai bei požeminių kabelių linijos ir įrenginiai, įskaitant transformatorinėse pastotėse įrengtus įrenginius, kartu su požeminių kabelių kanalais, linijas laikančiomis atramomis bei kitais priklausiniais, laikomi kilnojamaisiais daiktais.

         
         
 
Redaguota: 2016-10-07 12:22
Į viršų