Nekilnojamojo turto kadastras ir registras

Kai sujungiami du žemės sklypai, kokius dokumentus reikia pateikti Registrų centrui, norint įregistruoti naujai suformuotą žemės sklypą ir nuosavybės teises į jį?

Žemės įstatymo 29 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad žemės sklypai sujungiami, padalijami, atidalijami ar atliekamas jų perdalijimas sudarant notariškai tvirtinamą sutartį, išskyrus atvejus, kai pertvarkomas vienam asmeniui priklausantis žemės sklypas (sklypai), laikantis Civilinio kodekso, šio ir kitų įstatymų reikalavimų ir apribojimų. Sujungiant žemės sklypus, padalijant žemės sklypą, atidalijant žemės sklypo dalį natūra, taip pat atliekant žemės sklypų perdalijimą, prie sutarties turi būti pridedami suformuotų žemės sklypų planai, parengti Vyriausybės įgaliotos institucijos nustatyta tvarka.
Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų, 12 punkte nurodyta, kad žemės sklypas laikomas baigtu formuoti Nacionalinės žemės tarnybos vadovui ar jo įgaliotam teritorinio padalinio vadovui priėmus sprendimą patvirtinti nustatytus kadastro duomenis (suformuoti žemės sklypą).
Asmuo, norintis Nekilnojamojo turto registre įregistruoti naują žemės sklypą,  suformuotą sujungimo būdu, ir nuosavybės teises į jį, valstybės įmonei Registrų centrui turi paduoti prašymą. Kartu su prašymu reikia pateikti naujai suformuoto žemės sklypo kadastro duomenų bylą, parengtą matininkų, nurodytų  Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 11 straipsnyje, Nacionalinės žemės tarnybos vadovo ar jo įgalioto teritorinio padalinio vadovo priimtą sprendimą dėl šio žemės sklypo suformavimo ir nustatytų kadastro duomenų patvirtinimo ir notaro patvirtintą bendraturčių sutartį dėl žemės sklypų sujungimo, jei sujungiami žemės sklypai yra valdomi bendrosios dalinės nuosavybės teise.

Informaciją apie registravimo paslaugas rasite nuorodoje.

 
Redaguota: 2023-06-01 14:02
Į viršų