Nekilnojamojo turto kadastras ir registras

Kokius dokumentus reikia pateikti Registrų centrui norint įregistruoti buto 100% baigtumą? Butas anksčiau buvo įregistruotas kaip nebaigtas statyti.

Asmuo, norintis pakeisti (paviešinti) nekilnojamojo daikto (šiuo atveju - buto) kadastro duomenis Nekilnojamojo turto registre turi paduoti prašymą (pavyzdines prašymo formas rasite čia) dėl nekilnojamojo daikto kadastro duomenų pakeitimo  (iki prašymo teikimo turi būti patikslinta nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla, kurioje užfiksuotas 100 proc. baigtumas). Kai Nekilnojamojo turto registre įregistruotas baigtas (100% baigtumas) gyvenamasis namas, papildomų dokumentų, patvirtinančių buto suformavimą, pateikti nereikia, jei bute nebuvo atliekami jokie statybos darbai po namo kadastro duomenų bylos parengimo ir statybos užbaigimo akto išdavimo. Pastato statybos užbaigimo aktas yra pagrindas įregistruoti ir buto 100% baigtumą. Jei bute buvo atlikti paprastojo remonto darbai, tuomet reikia pridėti savininko surašytą deklaraciją apie statybos užbaigimą, įregistruota Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje prie Aplinkos ministerijos, kurioje būtų nurodyti statybą leidžiantys dokumentai (jei privalomi), kaip nustatyta Statybos įstatymo 28 straipsnio 4 dalyje.
Asmenys, teikdami prašymą įrašyti nekilnojamojo daikto kadastro duomenis Nekilnojamojo turto registre, neturi teikti spausdintinės nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylos, nes jos elektroniniai dokumentai prieš tai turi būti patalpinti Nekilnojamojo turto registro posistemėje "Matininkas". Elektroninių dokumentų (atitinkančių ADOC-V1.0 specifikaciją, įregistruotų IS "Infostatyba")  nekilnojamojo turto registro tvarkytojui teikti neprivaloma. 
Prašymą  ir pridedamus dokumentus (jei reikia) galite pateikti vienu iš šių būdų:
            
            - asmeniškai Registrų centro klientų aptarnavimo padaliniuose. Vizitui iš anksto registruotis galite čia;
            - paštu adresu Studentų g. 39, 08106 Vilnius;
            - elektroniniu paštu info@registrucentras.lt. Elektroninių ryšių priemonėmis teikiamą prašymą asmuo turi pasirašyti saugiu elektroniniu parašu, patvirtintu kvalifikuotu sertifikatu.

Jei reikalingas Nekilnojamojo turto registro išrašas, jį galite užsisakyti kartu su prašymu.
Paslaugų įkainius rasite čia. 
Redaguota: 2024-05-21 08:58
Į viršų