Nekilnojamojo turto kadastras ir registras

Ar Registrų centrui reikia pateikti kreditoriaus sutikimą keičiant įkeisto turto paskirtį?

Asmuo, norintis pakeisti statinio kadastro duomenis Nekilnojamojo turto registre, pakeitus paskirtį, nekilnojamojo turto registro tvarkytojui turi  pateikti prašymą pakeisti nekilnojamojo daikto kadastro duomenis, statinio kadastro duomenų bylą, parengtą matininkų, nurodytų Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 11 straipsnyje ir deklaraciją apie paskirties pakeitimą, kaip nurodyta Statybos įstatymo 28 straipsniyje. Statybos įstatymo 28 straipsnio 1 dalies 2 punkte, 3 dalies 2 punkte nustatyta, jog keičiant statinių ar jų dalies paskirtį, kai atliekami tik statinio paprastojo remonto darbai arba statybos darbai iš viso neatliekami, ar užbaigus kitus, negu nurodyti šio straipsnio 2 dalyje ir 3 dalies 1 punkte, statybos darbus, kuriems buvo išduoti šio įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 1–7 punktuose nurodyti statybą leidžiantys dokumentai, statyba užbaigiama, aplinkos ministro nustatyta tvarka surašius deklaraciją apie statybos užbaigimą (kai ji privaloma), statinio (dalies) ekspertizės rangovui patvirtinus deklaraciją apie statybos užbaigimą ir ją įregistravus Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“.  

Kreditoriaus sutikimą dėl įkeisto nekilnojamojo daikto kadastro duomenų pakeitimo Nekilnojamojo turto registre reikia pateikti tik tuo atveju, jei tai numatyta hipotekos sutartyje.  
 


Redaguota: 2023-05-26 13:35
Į viršų