Nekilnojamojo turto kadastras ir registras

Nekilnojamojo turto registro išraše yra įrašas, kad nekilnojamojo daikto būklė yra „sunaikintas“. Ką tai reiškia ir kaip tokį įrašą panaikinti?

Statinio būklė sunaikintas reiškia kad statinys yra fiziškai sunaikintas ir ši būklė užfiksuota nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byloje. Toks įrašas Nekilnojamojo turto registre taps istoriniu, kai kartu su dokumentais bus pateiktas savininko prašymas išregistruoti nekilnojamąjį daiktą ir teises į jį; kartu pateikiama  statinių naudojimo priežiūrą atliekančio viešojo administravimo subjekto nustatytos formos pažyma, patvirtinanti nekilnojamojo daikto žuvimo (sugriuvimo, sunykimo, sudegimo) faktą.
 
 
Redaguota: 2023-05-26 14:06
Į viršų