Nekilnojamojo turto kadastras ir registras

Ar yra galimybė Registrų centre įregistruoti ar išregistruoti nuomos ir panaudos sutartis internetu?

Registrų centro savitarnoje asmuo gali sudaryti nuomos ar panaudos sutartį ir perduoti įregistruoti juridinį faktą (žymą) Nekilnojamojo turto registrui. Jau sudarytų ir pasirašytų sutarčių per Registrų centro savitarną pateikti registruoti negalima.
 
Kaip sudaryti ir įregistruoti nuomos ir panaudos sutartį Registrų centro savitarnoje?

  1. Prisijunkite prie Registrų centro savitarnos.
  2. Viršutiniame meniu pasirinkite „Nekilnojamojo turto kadastras ir registras“.
  3. Naujai atsidariusio lango kairiajame meniu pasirinkite „Mano prašymai“ bei nuspauskite jums reikalingos paslaugos pavadinimą „Nuomos sutarties sudarymas“ arba „Panaudos sutarties sudarymas“.
  4. Užpildykite reikalingus duomenis sutarčiai sudaryti ir, jeigu reikia, įrašę kitus įsipareigojimus, sutarties nutraukimo pagrindus bei kitas sutarties sąlygas suformuokite sutartį.
  5. Pasirinkite laikotarpį, per kiek laiko norite įregistruoti nuomos/panaudos sutartį.
  6. Šalims pasirašius sutartį kvalifikuotais elektroniniais parašais, perduokite sutartį registravimui.

Registrų centro savitarnoje galima ne tik sudarytį ir įregistruoti, bet ir teikti prašymą išregistruoti nuomos ar panaudos sutartį bei susitarimą nutraukti nuomos ar panaudos sutartį nepasibaigus sutarties terminui atitinkamai pasirinkus reikiamą paslaugą.
 
Taip pat informuojame, kad asmuo, norintis Nekilnojamojo turto registre įregistruoti/išregistruoti juridinį faktą (žymą) dėl jau sudarytos nekilnojamojo daikto nuomos (panaudos) sutarties, Nekilnojamojo turto registro tvarkytojui turi paduoti prašymą. Kartu su prašymu turi pateikti teisės aktų reikalavimus atitinkančius juridinio fakto atsiradimą/pasibaigimą patvirtinančius dokumentus.
Jeigu nuomos (panaudos) sutarties terminas pasibaigė ir nuomos (panaudos) sutartis nebus pratęsiama, tai norint išregistruoti juridinį faktą apie sudarytą nuomos (panaudos) sutartį, registro tvarkytojui turite pateikti prašymą dėl nuomos (panaudos sutarties išregistravimo, nurodant, kad nuomos (panaudos) sutarties terminui pasibaigus, sutartis nebus pratęsiama.
Prašymas (pavyzdinę prašymo formą rasite čia) gali būti pateikiamas:

   - bet kuriame Registrų centro klientų aptarnavimo padalinyje asmeniškai, pateikus asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę arba pasą (vizitui iš anksto registruotis galite čia);
   - paštu;
   - elektroniniu paštu info@registrucentras.lt.  Elektroninių ryšių priemonėmis teikiamą prašymą asmuo turi pasirašyti saugiu elektroniniu parašu, patvirtintu kvalifikuotu sertifikatu.

Teikiamas Juridinio fakto pasibaigimą patvirtinančio dokumento  tik originalas arba įstatymų nustatyta tvarka patvirtintas jo nuorašas. Dokumentai gali būti rašytiniai ir elektroniniai. Elektroniniai dokumentai turi būti pasirašyti visų sutarties šalių saugiu elektroniniu parašu arba gali būti pateikiamos skaitmenine forma rašytinių dokumentų kopijos, patvirtintos saugiu visų sutarties šalių elektroniniu parašu, kaip nurodyta Nekilnojamojo turto registro nuostatų 38 punkte.

Papildoma informacija:

Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo turto registro įstatymo  23 straipsnyje nustatyta prašymų įregistruoti/išregistruoti daiktines teises į nekilnojamąjį daiktą, šių teisių suvaržymus, juridinius faktus padavimo tvarka, kurioje nurodyta, kad prašymą įregistruoti/išregistruoti juridinius faktus paduoda įgaliota institucija ar jų įregistravimu suinteresuotas asmuo pats arba per savo atstovą, turintį įstatymų nustatyta tvarka išduotą įgaliojimą.
Registravimo įkainius rasite nuorodoje.

 

 
 


Redaguota: 2023-08-11 12:22
Į viršų