Juridinių asmenų registras

Kokia atsakomybė numatyta už neteisingų juridinio asmens duomenų bei dokumentų, taip pat finansinių ataskaitų rinkinių pateikimą arba nepateikimą laiku? Kam nuobauda gali būti skiriama?

Laiku nepateikus Juridinių asmenų registrui pakeistų duomenų ir dokumentų, taip pat metinių finansinių ataskaitų rinkinio, pažeidžiamos Civilinio kodekso 2.66 straipsnio 3 ir 4 dalies nuostatos. Vadovaujantis Juridinių asmenų registro nuostatais ir Akcinių bendrovių įstatymuo ir kitų įstatymų nuostatomis už dokumentų ir duomenų, taip pat finansinės atskaitomybės  pateikimą Juridinių asmenų registro tvarkytojui atsako juridinio asmens vadovas ar kitas įstatymuose nurodytas atsakingas asmuo. 

Pagal ANK 223 straipsnio 1 dalį neteisingų juridinio asmens dokumentų, duomenų ir kitos teiktinos informacijos pateikimas Juridinių asmenų registro tvarkytojui ar Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos tvarkytojui arba juridinio asmens duomenų ir kitos teiktinos informacijos nepateikimas Juridinių asmenų registro tvarkytojui ar Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos tvarkytojui laiku teisės aktų nustatyta tvarka užtraukia baudą juridinių asmenų, jų filialų ar atstovybių, užsienio juridinių asmenų ar kitų organizacijų filialų ar atstovybių vadovams ar kitiems įstatymuose arba steigimo dokumentuose nurodytiems asmenims nuo trisdešimt iki vieno tūkstančio keturių šimtų penkiasdešimt eurų.

Pagal ANK 223 straipsnio 2 dalį neteisingų juridinio asmens finansinių ataskaitų pateikimas Juridinių asmenų registro tvarkytojui arba juridinio asmens finansinių ataskaitų  nepateikimas Juridinių asmenų registro tvarkytojui laiku teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems įstatymuose arba steigimo dokumentuose nurodytiems asmenims nuo dviejų šimtų iki trijų tūkstančių eurų. 

 
 

Redaguota: 2017-06-08 15:39
Į viršų