Juridinių asmenų registras

Kokia yra viešų pranešimų skelbimo Registrų centro elektroniniame leidinyje tvarka?

Viešų pranešimų skelbimo elektroniniame leidinyje tvarka yra nustatyta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010-07-21 nutarimu Nr. 1056.

Pateikti pranešimą, kuris bus skelbiamas Registrų centro elektroniniame leidinyje "Juridinių asmenų vieši pranešimai", galima prisijungus prie Registrų centro klientų savitarnos sistemos, naudojantis kvalifikuotu elektroniniu parašu arba elektronine bankininkyste. Prisijungus prie klientų savitarnos sistemos, reikia pasirinkti skiltį Juridinių asmenų registras ir kairėje esančiame meniu spausti nuorodą Vieši pranešimai. Atsivėrus pranešimo rengimo langui, reikės pasirinkti pranešimo kategoriją ir laukelyje Tekstas įrašyti skelbiamą informaciją ir paspaudus Išsaugoti ir Tęsti galėsite paslaugą įsidėti į krepšelį bei atlikti apmokėjimą. Už viešo pranešimo paskelbimą elektroniniu būdu mokamas 7,83 euro atlyginimas už 1000 simbolių.

Prašymą paskelbti juridinių asmenų viešus pranešimus elektroniniame leidinyje "Juridinių asmenų vieši pranešimai" taip pat galima pateikti bet kuriame Registrų centro klientų aptarnavimo padalinyje (registruotis vizitui galite čia).
Kartu su prašymu pateikiamas rašytinis skelbimo tekstas, taip pat šis tekstas persiunčiamas užsakymo vykdytojo elektroniniu paštu.
Teikiamame viešame pranešime turi būti nurodyti viešą pranešimą teikiančio asmens duomenys (fizinio asmens vardas, pavardė, gimimo data; juridinio asmens, užsienio juridinio asmens filialo ir atstovybės pavadinimas, teisinė forma (užsienio juridinio asmens filialui ir atstovybei netaikoma), kodas, buveinė, viešo pranešimo turinys. Už viešo pranešimo paskelbimą elektroniniame leidinyje (A4 formato puslapis), viešą pranešimą pateikus  Registrų centro klientų aptarnavimo padaliniui, mokamas 7,83 euro atlyginimas.

Pranešimas paskelbiamas kitą kalendorinę dieną  po to, kai pateikiamas prašymas ir sumokamas nustatyto dydžio atlyginimas. Kai prašymas pateikiamas šeštadienį, sekmadienį ar šventinę dieną, pranešimas paskelbiamas antrą darbo dieną po prašymo pateikimo. 
 
Redaguota: 2024-05-14 13:12
Į viršų