Adresų registras

Per kokį terminą įregistruojamas naujai suteiktas adresas Adresų registre?

Adresų registro tvarkytojas privalo įregistruoti adresą arba pakeisti jo duomenis per 10 darbo dienų nuo būtinų duomenų ir (ar) dokumentų gavimo dienos. Registro tvarkytojas turi teisę atsisakyti registruoti adresą ar pakeisti jo duomenis, kai nustatoma, kad gauti dokumentai neatitinka teisės aktų reikalavimų, dokumentuose nurodyti klaidingi, netikslūs ar neišsamūs duomenys arba pateikti duomenys neatitinka susijusių registrų duomenų.
 
 
Redaguota: 2023-05-10 12:19
Į viršų