Nekilnojamojo turto kadastras ir registras

Ar gali dokumentus dėl statinio įregistravimo Nekilnojamojo turto registre pateikti sutuoktinis, jei gyvenamojo namo statybos leidimas išduotas kito sutuoktinio vardu?

Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 13 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad prašymą įrašyti nekilnojamojo daikto kadastro duomenis į nekilnojamojo turto kadastrą ar juos pakeisti paduoda nekilnojamojo daikto savininkas ar patikėjimo teise valdantis nekilnojamąjį daiktą asmuo.
Prašymą dėl nuosavybės teisių į nekilnojamąjį daiktą įregistravimo Nekilnojamojo turto registre gali paduoti jį įgijęs asmuo pats  arba per savo atstovą, turintį įstatymų nustatyta tvarka išduotą įgaliojimą, kaip nustatyta Nekilnojamojo turto registro įstatymo 23 straipsnio 1 dalyje.

Redaguota: 2015-12-11 09:11
Į viršų