Nekilnojamojo turto kadastras ir registras

Ar daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdymo, naudojimo ir priežiūros jungtinės veiklos sutartis gali būti registruojama Nekilnojamojo turto registre, jei daugiabutis namas nėra įregistruotas kaip baigtas statinys?

informuojame, kad Nekilnojamojo turto registro įstatymo 13 straipsnyje nustatytos daiktinių teisių į nekilnojamąjį daiktą, šių teisių suvaržymų, juridinių faktų įregistravimo Nekilnojamojo turto registre sąlygos. Nekilnojamojo turto registre daiktinės teisės į nekilnojamąjį daiktą, šių teisių suvaržymai, juridiniai faktai gali būti registruojami tik tuo atveju, kai nekilnojamojo turto registre įregistruotas pats nekilnojamasis daiktas. Tik įregistravus nuosavybės teisę į nekilnojamąjį daiktą, gali būti registruojamos kitos daiktinės teisės į tą daiktą, tų teisių suvaržymai, juridiniai faktai. Ši nuostata netaikoma registruojant administraciniu aktu ar teismo sprendimu nustatytą servitutą, valdymą kaip savarankišką daiktinę teisę ir nekilnojamojo daikto, nuosavybės teisės į jį arba atskirų šios teisės sudedamųjų dalių – valdymo, naudojimo ar disponavimo areštą kaip juridinį faktą.

Pažymėtina, kad nekilnojamojo turto registro tvarkytojas (Registrų centras) registruoja ne pačias jungtinės veiklos sutartis, bet įstatymo nustatytą juridinį faktą apie jų sudarymą. Nekilnojamojo turto registro tvarkytojas atsisako įregistruoti juridinius faktus, jeigu prašymo nagrinėjimo metu nustatoma nors viena iš  Nekilnojamojo turto registro įstatymo 29 straipsnyje išvardintų aplinkybių. Juridinis faktas dėl nebaigto statyti Nekilnojamojo turto registre įregistruoto daugiabučio gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkų sudarytos jungtinės veiklos sutarties, galėtų būti registruojamas Nekilnojamojo turto registre, pateikus prašymą ir teisės aktų reikalavimus atitinkančią minėtą sutartį. 

Redaguota: 2015-12-11 09:01
Į viršų