Nekilnojamojo turto kadastras ir registras

Ar galiu garažo boksą, pastatytą 1985 m. kaimo vietovėje, registruoti pateikiant kadastrinių matavimų bylą ir seniūnijos išduotą pažymą apie įrašus ūkinėse knygose? Ar reikėtų pateikti statybos teisėtumo faktą patvirtinantį dokumentą?

Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo  12 straipsnyje nurodyti nekilnojamojo daikto kadastro duomenų įrašymo į nekilnojamojo turto kadastrą ir jų pakeitimo teisiniai pagrindai.

Statinių, esančių kaimo vietovėje, registravimo pagrindai yra įtvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003-03-03 nutarime Nr. 278 „Dėl dokumentų, teiktinų Nekilnojamojo turto registro tvarkytojui, registruojant senus statinius, įsigytus ar pastatytus iki 1991 m. liepos 25 d.“  (toliau – Nutarimas) numatančiame sąrašą dokumentų, kuriuos privalu pateikti kartu su prašymu įregistruoti nekilnojamąjį daiktą ir (ar) daiktines teises į jį. Šis Nutarimas numato, jog pastatyti seni statiniai Nekilnojamojo turto registre registruojami Nekilnojamojo turto registro ir Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų nustatyta tvarka, Registro tvarkytojui pateikus prašymą įregistruoti nekilnojamąjį daiktą ir (ar) daiktines teises į jį, kadastrinių matavimų bylą, parengtą pagal galiojančių teisės aktų reikalavimus ir vieną iš Nutarime išvardintų dokumentų, t.y. savivaldybės ar archyvo išduotą pažymą apie įrašus ūkinėse knygose, jeigu statiniai kaimo gyvenamosiose vietovėse buvo pastatyti iki 1989-01-01 įskaitytinai.

Savivaldybės ar archyvo išduotą pažymą apie įrašus ūkinėse knygose ir dokumentus, patvirtinančius statybos teisėtumo faktą, reikėtų pateikti tuo atveju, jeigu statiniai kaimo gyvenamosiose vietovėse buvo pastatyti nuo 1989-01-01 iki 1991-07-25 įskaitytinai.

Šiuo atveju, įteisinimo tvarka priklauso ir nuo to ar nekilnojamasis daiktas, esantis kaimo vietovėje, yra atskiras pastatas - garažas ar garažo patalpa (garažo boksas). Jeigu garažo pastatą  sudaro viena patalpa (boksas) ir jis yra atskiras pastatas, kuris pastatytas 1985 metais, tai savivaldybės ar archyvo išduota pažyma apie įrašus ūkinėse knygose yra tinkamas dokumentas norint įregistruoti nekilnojamuosius daiktus ir/ar nuosavybės teises į juos. Statybos teisėtumą patvirtinančių dokumentų pateikti nereikia.

Jeigu garažo pastatą sudaro atskiros patalpos (garažo boksai), tai pagal Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų 24 punktą, garažo patalpa (boksas) gali būti įregistruota tik po to, kai Nekilnojamojo turto registre įregistruotas visas pastatas.

 

Redaguota: 2016-10-14 10:15
Į viršų