Adresų registras

Kas suteikia adresą nekilnojamajam daiktui (statiniui, žemės sklypui) ir ar prašymą įregistruoti adresą turi pateikti savininkas?

informuojame, kad Vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 27 punkte nurodyta, kad adresų suteikimas žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, pastatams, butams ir kitoms patalpoms, šių adresų keitimas ir panaikinimas yra savarankiška savivaldybių funkcija. Atsižvelgiant į tai, siūlome kreiptis į savivaldybę, kurios teritorijoje yra Jūsų nekilnojamas daiktas. Savivaldybės administracija, priėmusi sprendimą dėl adreso suteikimo, per 5 darbo dienas pateikia dokumentus valstybės įmonei Registrų centrui, kuris registruoja suteiktus adresus Adresų registre.
 
Redaguota: 2016-11-16 13:08
Į viršų