Adresų registras

Kas suteikia adresą nekilnojamajam daiktui (statiniui, žemės sklypui) ir ar prašymą įregistruoti adresą turi pateikti savininkas?

Vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 27 punkte nurodyta, kad adresų suteikimas žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, pastatams, butams ir kitoms patalpoms, šių adresų keitimas ir panaikinimas yra savarankiška savivaldybių funkcija. Atsižvelgiant į tai, nekilnojamojo daikto savininkui reikia pateikti prašymą atitinkamai savivaldybei, kurios teritorijoje yra nekilnojamas daiktas. Savivaldybės vykdomoji institucija, priėmusi sprendimą dėl adreso suteikimo, per 5 darbo dienas pateikia dokumentus valstybės įmonei Registrų centras, kuris per 10 darbo dienų terminą registruoja suteiktus adresus Adresų registre.
 
Redaguota: 2023-05-10 12:10
Į viršų