Gyventojų registras

Kaip tinkamai užpildyti prašymo pateikti Lietuvos Respublikos gyventojų registro duomenis formą?

Prašymo pateikti Lietuvos Respublikos gyventojų registro duomenis forma yra universali, todėl reikalinga pildyti tik tuos punktus, kurie yra aktualūs pagal norimą gauti informaciją.

- Jeigu duomenų gavėjui reikalinga pažyma arba išrašas apie vieno asmens duomenis, pildomi 1-3, 6-13 punktai, o 4 ir 5 prašymo formos punktų pildyti nereikia.

- Jeigu duomenų gavėjui reikalinga pažyma apie gyvenamojoje patalpoje gyvenamąją vietą deklaravusius asmenis ar asmenų skaičių, pildomi 1, 4, 6-13 punktai, o 2, 3 ir 5 prašymo formos punktų pildyti nereikia.

- Jeigu duomenų gavėjui reikalinga pažyma arba išrašas apie keleto asmenų deklaruotas gyvenamąsias vietas, pildomi 1, 5, 6-13 punktai, o 2, 3 ir 4 prašymo formos punktų pildyti nereikia.

Jeigu duomenų gavėjas užpildo kelis punktus, išankstinė sąskaita suformuojama už visas užsakytas paslaugas.
 

Redaguota: 2020-05-04 08:18
Į viršų