Juridinių asmenų registras

Kaip pasirašyti savininko sutikimą suteikti patalpas elektroniniu būdu steigiamo juridinio asmens buveinei registruoti arba keičiant juridinio asmens buveinę?

Steigiant juridinį asmenį elektroniniu būdu ar keičiant juridinio asmens buveinę, kai numatomos patalpos juridinio asmens buveinei registruoti vienasmeniškai nepriklauso steigėjui ar juridiniam asmeniui (kai buveinė keičiama) nuosavybės teise, turi būti  kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašytas patalpų savininko (visų savininkų ar bendraturčių)  Sutikimas suteikti patalpas juridinio asmens buveinei. Prašymą teikiantis asmuo turi sistemoje pridėti visus patalpų savininkus, duomenis įrašydamas atitinkamose grafose. Patalpų savininkai gali pasirašyti Sutikimą suteikti patalpas juridinio asmens buveinei, prisijungę prie Registrų centro savitarnos sistemos (nesvarbu, prie kokio kompiuterio) ir pasirinkę - Juridinių asmenų registras. Paspaudus nuorodą Mano dokumentai, bus matomas nustatytos formos Sutikimas suteikti patalpas Juridinio asmens buveinei, kurį patalpų savininkas turi pasirašyti elektroniniu parašu (kai yra keli patalpų savininkai, pasirašyti sutikimą patalpų savininkai turi ne vienu metu, bet vienas po kito).
Sutikimą suteikti patalpas juridinio asmens buveinei šiuo metu galima pasirašyti naudojantis:
  • kriptografine USB laikmena, kurią išduoda Registrų centras;
  • LT ID kvalifikuotu elektroniniu parašu, kurį galima įsigyti Registrų centre;
  • mobiliuoju elektroniniu parašu, kurį išduoda mobiliojo ryšio operatoriai;
  • Migracijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos išduota asmens tapatybės kortele.
Sutikimas suteikti patalpas Juridinio asmens buveinei tokiu pat būdu pasirašomas ir tais atvejais, kai keičiama Juridinio asmens buveinė ir patalpos nepriklauso juridiniam asmeniui. Sutikimą pasirašo juridinio asmens vadovas arba asmenys pagal kiekybinio atstovavimo taisyklą, jeigu taisyklė įregistruota Juridinių asmenų registre. Patalpų savininkus sistemoje įrašo prašymą teikiantis dokumentų ir duomenų teikėjas. 

Redaguota: 2024-05-14 10:11
Į viršų