Juridinių asmenų registras

Kaip pasirašyti savininko sutikimą suteikti patalpas elektroniniu būdu steigiamo juridinio asmens buveinei registruoti arba keičiant juridinio asmens buveinę?

Steigiant juridinį asmenį elektroniniu būdu, kai numatomos patalpos juridinio asmens buveinei registruoti vienasmeniškai nepriklauso steigėjui jo nuosavybės teise, turi būti  kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašytas patalpų savininko (visų savininkų ar bendraturčių)  Sutikimas suteikti patalpas juridinio asmens buveinei. Prašymą įregistruoti juridinį asmenį teikiantis steigėjas turi sistemoje pridėti visus patalpų savininkus, duomenis įrašydamas atitinkamose grafose. Patalpų savininkai gali pasirašyti Sutikimą suteikti patalpas juridinio asmens buveinei, prisijungę prie Registrų centro savitarnos sistemos (nesvarbu, prie kokio kompiuterio) ir pasirinkę - Juridinių asmenų registras. Paspaudus nuorodą Mano dokumentai, bus matomas nustatytos formos Sutikimas suteikti patalpas Juridinio asmens buveinei, kurį patalpų savininkas turi pasirašyti elektroniniu parašu (kai yra keli patalpų savininkai, pasirašyti sutikimą patalpų savininkai turi ne vienu metu, bet vienas po kito).
Sutikimą suteikti patalpas juridinio asmens buveinei šiuo metu galima pasirašyti naudojantis:
- Registrų centro išduotu kvalifikuotu elektroniniu parašu;
- mobiliojo ryšio operatorių - Bitė, Telia, Tele2 ir Teledema išduotu kvalifikuotu mobiliuoju elektroniniu parašu;
- Asmens dokumentų išrašymo centro prie Vidaus reikalų ministerijos išduota  asmens tapatybės kortele, kurioje įrašyti asmens atpažinimo elektroninėje erdvėje ir kvalifikuoto elektroninio parašo sertifikatai.

Sutikimas suteikti patalpas Juridinio asmens buveinei tokiu pat būdu pasirašomas ir tais atvejais, kai keičiama Juridinio asmens buveinė ir patalpos nepriklauso juridiniam asmeniui. Šiuo atveju savininkus sistemoje įrašo prašymą teikiantis dokumentų ir duomenų teikėjas. 
Redaguota: 2023-05-02 13:54
Į viršų