Nekilnojamojo turto kadastras ir registras

Kokius dokumentus reikėtų pateikti, kad Nekilnojamojo turto registre įregistruoti senus, pastatytus ar įsigytus iki 1991-07-25 d., pastatus (gyvenamąjį namą ir kt.)ir nuosavybės teises į juos?

Senų pastatų (pastatytų ar įsigytų iki 1991-07-25 d.) ir nuosavybės teisių į juos įregistravimui Nekilnojamojo turto registre kartu su prašymu ir kadastrinių matavimų byla, parengta pagal galiojančių teisės aktų reikalavimus, Nekilnojamojo turto registro tvarkytojui turi būti pateikiami dokumentai, nurodyti dokumentų, teiktinų nekilnojamojo turto registro tvarkytojui registruojant senus statinius, įsigytus ar pastatytus iki 1991 m. liepos 25 d., sąraše, patvirtintame Vyriausybės 2003-03-03 nutarimu Nr. 278.
 

Redaguota: 2016-08-24 07:22
Į viršų