Adresų registras

Kur kreiptis dėl adreso žemės sklypui, kuris nėra adreso objektas, patikslinimo, kai Nekilnojamojo turto registre įrašytas neteisingas kaimas, o kaimo ribos nepatvirtintos?

Siekiant pakeisti Nekilnojamojo turto registre įrašyto nekilnojamojo daikto, kuris nėra adreso objektu, gyvenamosios vietovės pavadinimą reikia pateikti valstybės įmonės Registrų centro teritoriniam registratoriui prašymą įregistruoti pakeitimus ir dokumentus, patvirtinančius pakeitimo faktą. Dokumentais, patvirtinančiais gyvenamosios vietovės pavadinimo pakeitimo faktą, galėtų būti laikomi institucijų, išdavusių dokumentus, kurių pagrindu Registro tvarkytojas (Registrų centras) įregistravo pirminius nekilnojamojo daikto registro duomenis, arba vietos savivaldos institucijų, kurios teisės aktų nustatyta tvarka dalyvauja tvarkant gyvenamųjų vietovių teritorijų ribas ir pavadinimus bei disponuoja aktualiais duomenimis, leidžiančiais identifikuoti faktinę nekilnojamojo daikto buvimo vietą, atitinkami dokumentai (pažymos, sprendimai, kt), patvirtinantys šio nekilnojamojo daikto, nesančio adreso objektu, buvimo vietą identifikuojančių registro duomenų pasikeitimą.
 
 
Redaguota: 2023-05-10 12:16
Į viršų