Adresų registras

Kas, kaip ir kur gali užsisakyti skaitmenines gyvenamųjų vietovių ribas? Kiek tai kainuoja?

Norint įsigyti Adresų registro grafinius duomenis (apskričių, savivaldybių, seniūnijų, gyvenamųjų vietovių ribas, gatvių ašinės linijas ir adresų taškus) pateikiamas prašymas dėl duomenų teikimo.
Užpildytas prašymas siunčiamas paštu, el. paštu: adreg@registrucentras.lt į Registrų centro Virtualiojo adreso dėžutę, kurios adresas Vinco Kudirkos g. 18-3, Vilnius, faksu (8 5) 268 8311 arba kita rašytine forma.
Atlyginimo už Adresų registro duomenų teikimą dydžius rasite nuorodoje.

Redaguota: 2015-05-08 11:25
Į viršų