Nekilnojamojo turto kadastras ir registras

Kokių dokumentų reikia, norint pakeisti nekilnojamojo turto registro duomenis, atlikus žemės sklypų pertvarkymą (amalgamaciją)?

Asmuo, norintis pakeisti Nekilnojamojo turto registro duomenis, atlikus žemės sklypo perdalijimą (amalgamaciją), turi paduoti prašymą bet kuriame teritoriniame Registrų centro klientų aptarnavimo padalinyje. Kartu su prašymu reikia pateikti atnaujintą žemės sklypo kadastro duomenų bylą, parengtą matininkų, nurodytų  Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 11 straipsnyje, sprendimą dėl šio žemės sklypo nustatytų kadastro duomenų (plotų, ribų ir t.t.) patvirtinimo ir įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą sutartį  dėl žemės sklypų pertvarkymo.

Žemės sklypų pertvarkymą reglamentuoja Žemės įstatymas, Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklės ir kiti teisės aktai.

Sprendimą dėl  perdalijimo (amalgamacijos) būdu patikslintų žemės sklypų plotų ir ribų patvirtinimo pagal žemės savininkų suderintus žemės sklypų planus kaimo gyvenamųjų vietovių, išskyrus miestelius, teritorijose priima Nacionalinės žemės tarnybos vadovas ar jo įgaliotas teritorinio padalinio vadovas, o miestų ir miestelių teritorijose – savivaldybės administracijos direktorius.

Pažymėtina, kad Žemės įstatymo 30 straipsnyje nustatyta, kad perdalijimo būdu pertvarkant žemės sklypus, nuosavybės teise priklausančius skirtingiems asmenims, nuosavybės teisė į žemės sklypo dalį (dalis) perleidžiama sudarant notariškai tvirtinamą sutartį dėl žemės sklypų perdalijimo.  Prie sutarties turi būti pridedami suformuotų žemės sklypų planai, parengti Vyriausybės įgaliotos institucijos nustatyta tvarka.

Papildoma informacija:


Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 12 straipsnyje nurodyti nekilnojamojo daikto kadastro duomenų įrašymo į nekilnojamojo turto kadastrą ir jų pakeitimo teisiniai pagrindai.

Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų, 841.1 punkte detalizuojamas dokumentų, kurie turėtų būti pateikiami nekilnojamojo turto kadastro tvarkytojui nekilnojamojo daikto kadastro duomenų įrašymo į kadastrą tam tikrais atvejais, sąrašas.
    


 
Redaguota: 2016-09-22 06:29
Į viršų