Gyventojų registras

Noriu pasiteirauti, ar galima surasti, kur šiuo metu asmuo gyvena, jeigu žinau jo vardą, pavardę, gimimo metus ir iki 2014 metų turėtą tiksliu adresu Vilniaus rajone jo nuosavybę (gyvenamąjį namą), ir šis žmogus tame name gyveno iki 2014 metų? Kur kreiptis, norint sužinoti, ar ieškomas pensinio amžiaus asmuo nėra miręs?

Fizinis asmuo, norėdamas gauti Gyventojų registro pažymą ar išrašą, Registrų centro klientų aptarnavimo padalinyje turi pateikti prašymą, kuriame turi būti nurodyta:
 
- prašymą pateikusio asmens vardas (vardai), pavardė (pavardės), asmens kodas, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento tipas ir numeris, telefonas ir (ar) elektroninio pašto adresas;
- prašomų pateikti duomenų apimtis;
- duomenų naudojimo tikslas;
- teisinis duomenų gavimo pagrindas;
- pageidaujamas duomenų gavimo būdas.

Prašydamas pateikti informaciją apie kitą asmenį, asmuo prašyme turi nurodyti to asmens vardą (vardus), pavardę (pavardes), gimimo datą (arba gimimo metus) arba asmens kodą.
Jeigu duomenų gavėjas prašo pateikti informaciją apie kitą asmenį ir tokia teisė nenustatyta įstatymuose ir kituose teisės aktuose, duomenų subjektui siunčiamas raštas dėl sutikimo teikti jo asmens duomenis gavimo. Jeigu duomenų subjektas nesutinka arba duomenų subjekto sutikimas negaunamas, informacija duomenų gavėjui neteikiama. Pažymėtina, jog tuo atveju, jeigu asmuo, kurio duomenis prašoma pateikti, yra miręs, vadovaujantis Civilinio kodekso 2.23 straipsnio 1 dalies nuostatomis, sutikimą dėl jo asmens duomenų teikimo turi duoti velionio artimieji.

Išsamią informaciją apie prašymo pateikimo tvarką rasite čia.
 
 
Redaguota: 2019-09-05 15:12
Į viršų