E. sąskaita

Sukūrus naują ruošinį jį reikia išsaugoti ir grįžus į ruošinių sąrašą, suradus Jums reikalingą ruošinį, spausti piktogramą - SUKURTI NAUJĄ SĄSKAITĄ FAKTŪRĄ ŠIO RUOŠINIO PAGRINDU.
E. sąskaita sistema gauna duomenis iš juridinių asmenų registro, todėl kai duomenys apie vadovą įregistruojami Juridinių asmenų registre, prisijungus naujam vadovui atsinaujina duomenys ir E.sąskaita sistemoje.
Nieko papildomai daryti nereikia.
Perkančioji organizacija turi paviešinti bent vieną viešųjų pirkimų sutartį CVP IS sistemoje, tuomet duomenys  apie perkančiąją organizaciją pasieks E. sąskaita IS ir tiekėjas ras juridinį asmenį pirkėjų sąraše.
Pašalinti sąskaitą faktūrą galima tik jeigu ji nebuvo išsiųsta perkančiajai organizacijai, t. y. jos būsena yra „Įvedama“ arba pirkėjas sąskaitos dar neperžiūrėjo – būsena „Pateikta“. Reikia atidaryti sąskaitą redagavimui ir apačioje paspausti mygtuką PAŠALINTI.
Visais kitai atvejais ištrinti/pašalinti sąskaitos neįmanoma.
Tokį pranešimą sistema pateikia, kai bandoma sukurti sąskaitą ruošinio pagrindu, kuriame kaip priedas yra prisegtas papildomas dokumentas, o teikiant sąskaitą, toks dokumentas yra pakeičiamas/ištrinamas/pridedamas papildomas.
Tokiu atveju reikia kurti naują sąskaitą ir pridėti norimą dokumentą.
Norėdamas gauti sąskaitas per E. sąskaita IS, juridinis asmuo turi būti registruotas perkančiąja organizacija, tai reikėtų padaryti Viešųjų pirkimų tarnyboje ir paviešinti bent vieną sutartį Centrinėje viešųjų pirkimų IS (CVP IS).
Tvarkyti gaunamas sąskaitas E. sąskaita sistemoje gali paskyrų naudotojai, turintys Perkančiosios organizacijos atstovo, paskyros administratoriaus arba paskyros savininko rolę.
Norėdami pateikti sąskaitą faktūrą su nauju Pirkėjo pavadinimu ar adresu, reikia kurti naują sąskaitą/naują ruošinį.
Naudojant seniau sukurtą ruošinį, ar kuriant sąskaitą senos pagrindu, pavadinimas/adresas lieka nepasikeitęs. 
Avansu galite apmokėti didesnę pinigų sumą. Svarbu, kad būtų atsiskaityta iki metų galo.

Taip, galima. Nenaudojama fizinio/juridinio asmens paskyra E.sąskaita IS gali būti deaktyvuota.
Deaktyvuota paskyra veikia peržiūros režimu, tvarkyti duomenų neleidžia. Norėdami deaktyvuoti paskyrą, turite pateikti laisvos formos prašymą jį atsiųsdami elektroniniu paštu info@esaskaita.eu.

Ne, užsienio juridinis asmuo, teikiantis sąskaitas per PEPPOL tinklą nesijungia prie E. sąskaita IS.

Perkančioji organizacija Europos standartą atitinkančias elektronines sąskaitas faktūras mato atskirame meniu punkte  Gautos ES sąskaitos faktūros.


Tokiu atveju reikia parašyti laisvos formos prašymą skirti įmonės paskyros administratorių informacinėje sistemoje „E. Sąskaita“ ir atsiųsti el. paštu info@esaskaita.eu. Prašyme turi būti nurodyti asmens, kuris skiriamas paskyros administratoriumi, vardas, pavardė, asmens kodas, kontaktiniai duomenys (telefonas, el. pašto adresas). Taip pat reikia nurodyti įmonės, kuriai kuriama paskyra rekvizitus, tame tarpe įmonės banko atsiskaitomosios sąskaitos numerį.

Taip, galima. Įėjus į dominančią sąskaitą faktūrą (SF) paspaudžiam ant piktogramos   - Sąskaitos faktūros būsenos pasikeitimo istorija, ši piktograma atveria atskirą langelį, kuriame pateikiama informacija apie veiksmus, atliktus su sąskaita faktūra.