Juridinių asmenų registras

Kaip pateikti finansines ataskaitas Registrų centrui?

Informuojame, kad finansinių ataskaitų rinkinius gali teikti juridinio asmens vadovas ar įgaliotas asmuo, turintis teisę, veikti juridinio asmens vardu, atlikdamas autentifikaciją  tiek per elektroninę bankininkystę sistemą, tiek elektroniniu parašu. Finansinių ataskaitų rinkinio pateikimo tvarką rasite Registrų centro tinklalapyje pagal nuorodą.
Išsamią informaciją, kaip pateikti  finansinių ataskaitų rinkinį elektroniniu būdu (interaktyviai on-line) rasite Finansinių ataskaitų rinkinių teikimo elektroniniu būdu (interaktyviai) vartotojo vadove bei Finansinių ataskaitų rinkinių ir kitų dokumentų teikimo elektroniniu būdu taisyklėse.

Svarbu! Juridinių asmenų registro tvarkytojas savo iniciatyva panaikina Juridinių asmenų registre įregistruoto paramos gavėjo statusą, kai paramos gavėjas per Civilinio kodekso 2.66 straipsnio 4 dalyje nurodytą terminą, jei įstatymuose nenumatytas kitas terminas, Juridinių asmenų registro tvarkytojui nepateikė metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir metinio pranešimo ar veiklos ataskaitos per 2 mėnesius po to, kai buvo įspėtas apie šį pažeidimą.

 
Redaguota: 2020-01-08 14:27
Į viršų