Juridinių asmenų registras

Kokie teisės aktų nustatyti reikalavimai juridinio asmens pavadinimui?

Juridinio asmens pavadinimas sudaromas vadovaujantis Civilinio kodekso 2.39 - 2.43 straipsnių nuostatomis, Juridinių asmenų registro nuostatais, Juridinių asmenų registro tvarkymo taisyklėmis ir kitais teisės aktais.

Papildomą informaciją, kas žinotina apie juridinio asmens pavadinimą, taip pat rasite pagal nuorodą, o prašymo dėl pavadinimo laikino įrašymo į Juridinių asmenų registrą pateikimo tvarką rasite šioje nuorodoje.
 
Redaguota: 2020-01-08 09:26
Į viršų