Juridinių asmenų registras

Kaip įsteigti komanditinę ūkinę bendriją? Ar galima KŪB steigti elektroniniu būdu?

Labas rytas,

informuojame, kad komanditinės ūkinės bendrijos įsteigti elektroniniu būdu per Registrų centro klientų savitarnos sistemą galimybės nėra, taip pat nėra patvirtintos pavyzdinės komanditinės ūkinės bendrijos veiklos sutarties formos.
Pranešame, kad komanditinė ūkinė bendrija steigiama Ūkinių bendrijų įstatymo nustatyta tvarka.  

Vadovaujantis Juridinių asmenų registro nuostatų 80 punktu, steigiant komanditinę ūkinę bendriją Registro tvarkytojui pateikiami šių nuostatų 75 punkte nurodyti dokumentai, t. y. prašymas forma JAR-1, formos JAR-BD1 (jei narys – fizinis asmuo), JAR-BD2 (jei narys – juridinis asmuo), KD-1 ir komanditinės ūkinės bendrijos veiklos sutartis. Ši sutartis turi būti sudaryta notarine forma.
Jeigu komanditinės ūkinės bendrijos steigėjas nėra patalpų, suteikiamų bendrijos buveinei registruoti, savininkas arba patalpos steigėjui priklauso bendrosios dalinės ar bendrosios jungtinės nuosavybės teise, turi būti pateiktas patalpų savininko arba bendraturčio rašytinis sutikimas suteikti patalpas komanditinės ūkinės bendrijos buveinei registruoti.
Minėti dokumentai teikiami asmeniškai arba paštu bet kuriame Registrų centro klientų aptarnavimo padalinyje, kontaktus ir darbo laiką rasite pagal šią nuorodą.
Taip pat informuojame, kad komanditinės ūkinės bendrijos steigėjai gali kreiptis į Registro tvarkytoją su prašymu laikinai įrašyti į Registrą komanditinės ūkinės bendrijos pavadinimą. Pavadinimo įrašymo tvarką rasite pagal šią nuorodą.
Už komanditinės ūkinės bendrijos įregistravimą mokamas 41,42 eurų atlyginimas.
Redaguota: 2020-01-08 09:39
Žymos:
Į viršų