Nekilnojamojo turto kadastras ir registras

Kokius dokumentus reikia pateikti Registrų centrui, norint įregistruoti bendro naudojimo patalpas daugiabučio namo savininkų bendrijos vardu?

Daugiabučio namo bendro naudojimo patalpos priklauso tame name esančių butų ir kitų patalpų savininkams bendrosios dalinės nuosavybės teise, kaip nustatyta  Civilinio kodekso 4.82 straipsnio 1 dalyje.
Norint įregistruoti daugiabučio namo bendrijos nuosavybės teises į daugiabučio namo bendrojo naudojimo patalpas Nekilnojamojo turto registre, kartu su prašymu nekilnojamojo turto registro tvarkytojui reikia pateikti teisės aktų reikalavimus atitinkančius dokumentus, patvirtinančius nuosavybės teisių atsiradimą į minėtas, Nekilnojamojo turto registre įregistruotas, patalpas (notaro patvirtintą sutartį, įsiteisėjusį teismo sprendimą ir kt.)
Daiktinių teisių įregistravimo Nekilnojamojo turto registre teisiniai pagrindai yra nurodyti  Nekilnojamojo turto registro įstatymo 22 straipsnyje. 
 
Redaguota: 2023-05-26 14:09
Į viršų