Gyventojų registras

Norėčiau gauti savo gimimo (ar santuokos, ar ištuokos) liudijimo kopiją. Kaip ir kur tokią paslaugą galėčiau užsisakyti?

Pažymime, kad civilinės metrikacijos įstaiga, konsulinė įstaiga ar Registrų centras asmens pageidavimu išduoda Lietuvos Respublikos teisingumo ministro nustatytos formos civilinės būklės akto įrašą liudijantį išrašą (toliau – išrašas) (nuo 2017 m. sausio 1 d. liudijimai nebeišduodami). Išrašai gali būti išduodami gavus pareiškėjo prašymą iš karto po civilinės būklės akto įregistravimo arba bet kada vėliau. Informuojame, kad civilinės būklės akto įrašą liudijantį išrašą galite užsisakyti VĮ Registrų centrui pateikę vienkartinį prašymą. Informacija apie tai, kas turi būti nurodyta prašyme, pateikiama nuorodoje. Informaciją apie prašymo pateikimo tvarką rasite čia.
 
Taip pat civilinės būklės akto įrašą liudijantį išrašą galite užsisakyti civilinės metrikacijos įstaigoje, konsulinėje įstaigoje arba VĮ Registrų centro savitarnoje. Paspaudę ,,Prisijungti prie Registrų centro savitarnos sistemos", identifikuokite save el. priemonėmis. Prisijungę prie savitarnos, horizontalioje menių juostoje pasirinkti Gyventojų registras ikoną, tada vertikaliajame menių pasirinkti Civilinės būklės akto įrašą liudijančio išrašo, kopijos, nuorašo išdavimas, tuomet mygtuką tęsti ir užpildyti prašomus laukus.

Redaguota: 2023-07-05 08:57
Žymos:
Į viršų