Kiti klausimai

Jums nereikia nieko papildomai daryti. Nuo 2020 m. spalio 1 d. paslaugos pagal su Jumis sudarytą (-as) duomenų teikimo sutartį (-is) bus teikiamos sutartyje (-yse) nustatytomis paslaugų teikimo sąlygomis pagal naujus atlyginimo dydžius.
Informacija apie teisės aktus, įsigaliosiančius 2020 m. spalio 1 d., kuriais nustatomi nauji Registrų centro teikiamų paslaugų atlyginimo dydžiai, bus skelbiama Registrų centro interneto svetainėje likus mėnesiui iki jų įsigaliojimo.