PLAIS

Kiekvienam skolininkui fiziniam asmeniui, pradėjus išieškojimą, PLAIS automatiškai parenka sąskaitą ir ten nustato minimalią MVPD (minimalių vartojimo poreikių dydžio)  NS (neišieškomą sumą), kuri nuo 2024 01 01 d. yra patvirtinta 446 eur. Jei automatiškai parinkta MVPD NS sąskaita netinka (pvz., sąskaitoje nebūna lėšų), skolininkui reikia kreiptis į bet kurią, išieškojimą iš sąskaitų vykdančią instituciją (VMI, Sodra, Muitinė, antstolis), vadinamą "nurodymų teikėju".
Lėšos sąskaitoje gali būti apribotos Turto areštų aktų registre įregistruotu turto arešto aktu ir/arba nurodymų teikėjų – VMI, Sodra, Muitinė, antstoliai,  – pateiktu nurodymu. Jei lėšos sąskaitoje apribotos įregistruotu Turto arešto aktų registre turto areštu ir klientui yra poreikis naudotis tam tikra suma, reikėtų kreiptis į teismą dėl neišieškomos sumos (NS) nustatymo konkrečiai sąskaitai. Jei vykdomas išieškojimas, PLAIS automatiškai parinktai sąskaitai nustato Minimalių  vartojimo poreikių dydžio (MVPD) NS, kuri nuo 2023 01 01 d. yra 354 eur.
PVM sąskaitos faktūros už einamąjį mėnesį nurašytą PLAIS palaikymo mokestį yra formuojamos paskutinę mėnesio dieną ir juridiniams asmenims automatiškai yra išsiunčiamos kito mėnesio pradžioje Registrų centro turimais el. pašto adresais. Fiziniams asmenims PVM sąskaitos faktūros nesiunčiamos. Jei PVM sąskaitos faktūros negavote, prašome kreiptis el. paštu info@registrucentras.lt, nurodant juridinio asmens kodą, laikotarpį, už kurį reikalinga PVM sąskaita faktūra, ir el. pašto adresą, kuriuo reikia atsiųsti PVM sąskaitą faktūrą.
Dėl detalesnės informacijos, kas uždėjo apribojimą, klientas turi kreiptis į kredito įstaigą, ji gauna visą informaciją iš PLAIS. 
Arba, savo skolas gali pasitikrinti prisijungę prie SODROS, "mano VMI" ir Antstolių (www.antstoliai.lt) interneto svetainių.
Ne. Sąskaitos parinkimas nurašymų vykdymui vyksta automatiškai, pagal nustatytus PLAIS algoritmus.
PLAIS atsiskaityti kortele nedraudžia, tačiau atsiskaitymą kortele gali riboti kredito įstaiga (debetine kortele dažniausiai galima atsiskaityti, jei lėšų likutis viršija apribotą sumą, o atsiskaitymą kreditine kortele, mūsų žiniomis, dažniausiai kredito įstaigos draudžia). Dėl neišieškomos sumos (NS) panaudojimo galimybės atsiskaitant banko kortele reikia kreiptis informacijos į kortelę išdavusią kredito įstaigą. 
Lėšos skolininko sąskaitose gali būti apribotos nurodymų teikėjų (VMI, Sodra, Muitinė, antstoliai) pateiktu nurodymu ir/arba Teismo ar prokuroro Turto arešto aktų registre įregistruotu turto arešto aktu.
Gavusi banko atsakymą apie visos skolos nurašymą, PLAIS nedelsiant siunčia apribojimų atšaukimus ir priklausomai nuo kredito įstaigos darbo spartos, apribojimai sąskaitai nuimami (gali užtrukti nuo 15 min. iki keletos valandų).Taip pat, savo nurodymą bet kuriuo metu gali atšaukti nurodymo teikėjas. Tokiais atvejais PLAIS suformuoja ir išsiunčia atšaukimo nurodymus per 10-15 minučių.
Skolininko sąskaitų apribojimai panaikinami automatiškai, kai tik nurašoma išieškoma suma arba nurodymo teikėjas (VMI, Sodra, Muitinė, antstoliai) atšaukia pateiktą pirminį nurašymo nurodymą, arba išregistruojamas Turto arešto sąskaitoms aktas.
Išieškoti pinigines lėšas turi teisę tik nurodymų teikėjai: VMI, Sodra, Muitinė, antstoliai. Kuris nurodymų teikėjas nurašė lėšas galite pamatyti savo banko sąskaitos išraše.
PLAIS veikia automatiškai ir vykdo nurodymų teikėjų pateiktus nurodymus. Jei piniginės lėšos iš skolininko sąskaitos buvo nurašytos dėl piniginių lėšų nurašymo nurodymo teikėjo neteisėtų veiksmų, sistemos palaikymo mokestį skolininkui grąžina piniginių lėšų nurašymo nurodymo teikėjas (Teisingumo ministro 2015 m. liepos 15 d. įsakymas Nr.1R-193 Dėl PLAIS palaikymo mokesčio dydžio nustatymo ir PLAIS palaikymo mokesčio dydžio nurašymo ir grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo su pakeitimais).
Tai reiškia, kad PLAIS yra gavęs pranešimą iš teismo apie priimtą pareiškimą dėl nemokumo bylos iškėlimo.
Lėšų nurašymas nuo skolininko sąskaitų atliekamas kredito įstaigose. Pagal pateiktus nurodymų teikėjų (VMI, Sodra, Muitinė, antstoliai)  nurašymo nurodymus PLAIS atlieka nurašymus kiekvieną darbo dieną nuo 9 val. iki 12 val.
Turto arešto aktų registras gauna teismo nutartis apie areštų/apribojimų panaikinimą, kurių pagrindu išregistruoja turto areštus ir duomenis per PLAIS perduoda kredito įstaigoms. Jei disponavimas sąskaitoje esančiomis lėšomis vis dar yra apribotas, reikia tiesiogiai kreiptis į tą nurodymų teikėją (VMI, Sodra, Muitinė, antstoliai), kurio pateikti nurodymai dar yra neatšaukti.
Iki 15.30 val. nurodymų teikėjų (VMI, Sodra, Muitinė, antstoliai) pateikti nurašymo nurodymai yra įvykdomi kitą darbo dieną nuo 9–12 val., jei bankai pateikia į PLAIS nurašytiną likutį. Gavus atsakymus apie sėkmingą skolos nurašymą, PLAIS nedelsiant panaikina apribojimus. Po 15.30 val. gautas nurodymas PLAIS traktuojamas kaip pateiktas kitą darbo dieną.
Jeigu Turto arešto akte konkreti suma nenurodyta, tada apribojamos visos sąskaitoje esančios ir būsimos lėšos. 
Jei nurodyme yra įvesta konkreti suma, – tokiu atveju PLAIS apriboja tik nurodytą pinigų sumą ir papildomai nurašymams reikalingą PLAIS palaikymo mokesčio sumą. PLAIS nedraudžia naudotis lėšomis, esančiomis virš apribotos sumos. Dėl lėšų pasinaudojimo galimybių reikėtų kreiptis paaiškinimo į kredito įstaigą.
 
Nurašymai gali vykti ir iš kelių skirtingų sąskaitų. PLAIS stengiasi atlikti nurašymus su kuo mažiau mokėjimo nurodymų, t.y., nurašymams naudoti kuo mažiau sąskaitų. Jei visose sąskaitose bus pakankama nurašymui suma, PLAIS skolą nurašys tik nuo vienos automatiškai parinktos sąskaitos. PLAIS nurašo tik tiek, kiek reikalauja išieškotojai savo pateiktuos nurodymuose į PLAIS.
Kredito įstaiga, nurašydama priverstinai išieškomą skolą nuo kliento sąskaitos, nurašo ir kredito įstaigos mokestį už lėšų pervedimą bei PLAIS palaikymo mokestį (mokesčio dydis – 1,02 Eur).
Visa su PLAIS veikla susijusi teisinė informacija ir teisės aktai pateikiami čia.
Galimos priežastys: 
 
a) dėl gauto iš teismo pranešimo apie priimtą pareiškimą dėl bankroto/restruktūrizavimo bylos iškėlimo nurašymų vykdymas sustabdytas; 
b) negautas iš banko nurašytinas likutis; 
c) sąskaitai pritaikytas areštas baudžiamojoje byloje; 
d) techniniai nesklandumai banke: nepateikti atsakymai į PLAIS nurodymus arba PLAIS nurašymo nurodymai atmetami.
Registrų centras (PLAIS) niekada savarankiškai nevykdo išieškojimo, PLAIS vykdo tik gautus nurodymus. 
Nepateikto nurašytino sąskaitos likučio priežasčių reikėtų klausti kredito įstaigos. Mums žinomos dažniausiai pasitaikančios - techniniai trikdžiai arba vidinės banko taisyklės. Be to, mūsų žiniomis, bankai nepateikia kreditinių kortelių sąskaitų likučių, nors apribojimus tokioms sąskaitoms taiko.
Ne, nes Registrų centras neturi teisės panaikinti apribojimų. Šiuo atveju reikia tiesiogiai kreiptis į apribojimus taikantį nurodymų teikėją (VMI, Sodra, Muitinė, antstoliai) ir pateikti prašymą atšaukti nurodymą.
Būna, kad bankai nepateikia kreditinių sąskaitų likučių arba kyla techninės problemos. PLAIS vykdo nurašymus nuo bet kokios sąskaitos, svarbu, kad bankas būtų pateikęs sistemai sąskaitos likutį.