Įgaliojimų registras

Prokūra iš Įgaliojimų registro automatiškai išregistruojama šiais atvejais:
Taip. Savitarnoje prisijungę prie Įgaliojimų registro, pasirinkę meniu punktą „Mano įgaliojimai“, matysite visus notarinius įgaliojimus, kuriuose esate nurodytas įgaliotoju ar įgaliotiniu. Notarinį įgaliojimą panaikinti ar jo atsisakyti galėsite elektroniniu būdu nemokamai.
Įgaliojimo įregistravimas – 3,69 Eur.
Įgaliojimas išregistruojamas neatlygintinai.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. liepos 8 d. nutarimas Nr. 763 „Dėl Atlyginimo už valstybės įmonės Registrų centro tvarkomų registrų objektų registravimą, šių registrų ir Nekilnojamojo turto kadastro duomenų, informacijos, dokumentų ir (ar) jų kopijų tvarkymą dydžių sąrašo patvirtinimo“
Prašymo suteikti įgaliojimo registro duomenis formą galite rasti čia
Prokūros pratęsti nėra galimybės, prokūrą registruojama iš naujo.
Už prokūros įregistravimą mokamas 4,15 Eur atlyginimas. Prokūra išregistruojama neatlygintinai.
 
Visus Įgaliojimų registro įkainius rasite čia.
Įgaliojimo teisėtumas netikrinamas. Institucijos, įstaigos ar asmenys, kuriems pateikiamas informacinių technologijų priemonėmis sudarytas įgaliojimas, sprendžia, ar įgaliojimas atitinka teisės aktuose nustatytos formos ir turinio reikalavimus.
Informacinių technologijų priemonėmis sudarytas įgaliojimas registre įregistruojamas jo pateikimo registrui (sudarymo) momentu, išskyrus atvejus, kai nėra gautas atlyginimas už įgaliojimo įregistravimą.
Prokūrų duomenis Įgaliojimų registrui teikia:
 
  • juridiniai asmenys, išduodantys prokūras;
  • prokūras išdavę juridiniai asmenys, teikiantys prašymus dėl prokūros pabaigos;
  • prokuristai, teikiantys prašymus dėl prokūros pabaigos;
  • teismai, priėmę sprendimus sustabdyti prokūros galiojimą, panaikinti prokūros galiojimo sustabdymą, pripažinti prokūrą negaliojančia, panaikinti prokūrą, pripažinti įgaliotinį, įgaliotoją ar prokuristą nežinia kur esančiu.