Įgaliojimų registras

Naudojantis Įgaliojimų registro paslauga Įgaliojimo sudarymas ir registravimas Įgaliojimų registre, yra galimybė sudaryti įgaliojimą visoms pašto siuntoms atsiimti. Tokiu atveju atitinkamuose laukuose turi būti  nurodyta, kad įgaliojimas suteikiamas visoms siuntoms atsiimti.
Įgaliojimų registro išrašai apie notarų, konsulinių pareigūnų patvirtintus ir notarų patvirtintiems prilyginamus įgaliojimus gali būti parengti, atlikus paiešką:
Informacinių technologijų priemonėmis yra galimybė sudaryti įgaliojimą, pasinaudojus Įgaliojimų registro paslauga - Įgaliojimo sudarymas ir registravimas Įgaliojimų registre.
Paslauga gali pasinaudoti Lietuvos Respublikos gyventojų registre registruotas fizinis asmuo, turintis galiojantį Lietuvos Respublikos asmens tapatybės dokumentą ir galintis patvirtinti savo tapatybę, naudodamasis Lietuvos bankų elektroninės bankininkystės sistemomis, elektroniniu parašu ar kitomis elektroninių ryšių priemonėmis, kuriomis galima tinkamai identifikuoti asmenį.

Fiziniai asmenys 1 kartą per kalendorinius metus gali neatlygintinai susipažinti su Įgaliojimų registre tvarkomais savo asmens duomenimis. Šiuos duomenis yra galimybė užsisakyti per elektroninių paslaugų svetainę Elektroniniai valdžios vartai“.


Įgaliojimų registro duomenys ir informacija neatlygintinai yra teikiami:

Norėdami gauti  Įgaliojimų registro išrašą, Registrų centrui turite pateikti prašymą suteikti registro duomenis. 


Prašymą galite pateikti šiais būdais:

Reikalavimus prokūrai bei jos nustatymui reglamentuoja Civilinio kodekso 2.176 - 2.185 straipsniai.

Prokūros įregistravimo ar išregistravimo tvarką rasite šioje nuorodoje.

 

Įgaliotojas ar įgaliotinis, norintis peržiūrėti ar atsispausdinti įgaliojimą, ar sužinoti įgaliojimo identifikavimo kodą, tai gali atlikti prisijungęs per Registrų centro klientų savitarnos sistemos puslapį. Prisijungęs prie Įgaliojimų registro paslaugos, pasirinkęs meniu punktą "Mano įgaliojimai", įgaliotojas ar įgaliotinis gali rasti Įgaliojimų registre įregistruotus informacinių technologijų priemonėmis sudarytus įgaliojimus, kuriuose jis įrašytas kaip įgaliotojas ar įgaliotinis.
 
Informacinių technologijų priemonėmis sudaryto įgaliojimo įregistravimo faktą ir įgaliojimo dokumentą galima neatlygintinai patikrinti interneto svetainėje www.igaliojimai.lt. Paieška atliekama, sistemos nurodomuose duomenų laukuose, įrašius įgaliojimo identifikavimo kodą bei įgaliotinio (asmens, kuriam suteiktas įgaliojimas) asmens kodą.
Vadovaujantis Civilinio kodekso 2.139 straipsniu, fizinis asmuo informacinių technologijų priemonėmis gali suteikti įgaliojimą korespondencijai (konkrečiai – siunčiamiems pinigams ir pašto siuntiniams) gauti.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.139 straipsniu, fizinis asmuo informacinių technologijų priemonėmis gali sudaryti ir duoti įgaliojimą korespondencijai (konkrečiai – siunčiamiems pinigams ir pašto siuntiniams) gauti, taip pat darbo užmokesčiui ir kitoms su darbo santykiais susijusioms išmokoms, pensijoms, pašalpoms, stipendijoms ar viešosioms ir administracinėms paslaugoms gauti.
Notarų arba konsulinių pareigūnų patvirtinti bei notarų patvirtintiems prilyginami įgaliojimai Įgaliojimų registre yra registruojami nuo 2011 m. sausio 1 d. 
 
Informacinių technologijų priemonėmis sudaryti įgaliojimai Įgaliojimų registre registruojami nuo 2014 m. sausio 1 d.       

Įgaliojimų registro tvarkytojas, registruodamas informacinių technologijų priemonėmis sudarytus įgaliojimus, įgaliojimo teisėtumo netikrina. Už suteikto įgaliojimo turinį atsako jį parengęs įgaliotojas. Institucija, įstaiga ar asmuo, kuriam pateikiamas informacinių technologijų priemonėmis sudarytas įgaliojimas, sprendžia, ar įgaliojimas atitinka teisės aktuose nustatytos formos ir turinio reikalavimus.

 

Užsienio valstybėse šių valstybių teisės aktų nustatyta tvarka išduoti įgaliojimai nėra registruojami Įgaliojimų registre.
Negalėsite. Fizinis asmuo, norintis sudaryti ir įregistruoti įgaliojimą įvairioms paslaugoms gauti, tai gali atlikti prisijungęs per Registrų centro klientų savitarnos sistemos puslapį, igaliojimai.lt puslapį arba užsisakyti paslaugą elektroninių ir viešųjų paslaugų portale Elektroniniai valdžios vartai.
    Sąskaitos už elektroninėje Registrų centro klientų savitarnoje įgytas paslaugas yra įkeliamos į svetainę kito mėnesio po užsakymo įvykdymo datos pradžioje. 
    Įkėlus sąskaitas, klientams el. paštu  yra siunčiamas informacinis pranešimas: „Sveiki, pranešame Jums, kad Registrų centras už suteiktas paslaugas suformavo PVM sąskaitą faktūrą Nr. RC XXXXXXX, kurią rasite prisijungę prie Registrų centro klientų savitarnos“. 
Taip, gali. Asmuo, turintis galiojantį Lietuvos Respublikos asmens tapatybės dokumentą ir galintis patvirtinti savo tapatybę, naudodamasis Lietuvos bankų elektroninės bankininkystės sistemomis, elektroniniu parašu ar kitomis elektroninių ryšių priemonėmis, kuriomis galima tinkamai identifikuoti asmenį, įgaliojimą sudaryti gali nepriklausomai nuo buvimo vietos.

Pratęsti galimybės nėra. Turėtumėte sudaryti naują įgaliojimą.

Nebūtina. Institucija, į kurią kreipsis įgaliotinis, Įgaliojimų registre įregistruoto įgaliojimo faktą ir turinį galės neatlygintinai patikrinti viešoje informacinių technologijų priemonėmis sudarytų įgaliojimų paieškoje pagal įgaliojimo identifikavimo kodą ir įgaliotinio asmens kodą.
Pranešimas apie informacinių technologijų priemonėmis sudaryto įgaliojimo įregistravimą yra siunčiamas įgaliotojo nurodytu el. paštu ir /ar SMS žinute. Visų savo sudarytų įgaliojimų sąrašą rasite prisijungę prie Įgaliojimų sudarymo ir registravimo paslaugos ir pasirinkę meniu punktą Mano įgaliojimai

Suvesdami įgaliotinio duomenis, vardą ir pavardę turite rašyti tiksliai tokiomis raidėmis, kurios nurodytos asmens dokumente. Atminkite, kad turite, jei reikia, naudoti lietuviškų raidžių abėcėlę, pvz., ą, ę, ė, ų, į, č, ž.
Negalėsite. Įgaliojimų sudarymo ir registravimo paslauga gali pasinaudoti Lietuvos Respublikos gyventojų registre registruotas fizinis asmuo, turintis galiojantį Lietuvos Respublikos asmens tapatybės dokumentą ir galintis patvirtinti savo tapatybę, naudodamasis Lietuvos bankų elektroninės bankininkystės sistemomis, elektroniniu parašu ar kitomis elektroninių ryšių priemonėmis, kuriomis galima tinkamai identifikuoti asmenį.
Jeigu sudarydami įgaliojimą pasirinkote terminą „Neapibrėžtas“, toks įgaliojimas po metų išregistruojamas automatiškai.
Elektroninis parašas yra tik viena iš priemonių, kurią naudodamasis asmuo gali patvirtinti savo tapatybę. Patvirtinti savo tapatybę taip pat galima naudojant Lietuvos bankų elektroninės bankininkystės sistemas, ar kitas elektroninių ryšių priemones, kuriomis galima tinkamai identifikuoti asmenį.

Taip, galite. Jei pateiktame institucijų klasifikatoriuje reikiamos institucijos nėra, turite iš pateikiamo institucijų klasifikatoriaus pasirinkti reikšmę „Kita institucija“, lauke „Institucijos kodas“ suvesti kodą ir paspausti „Ieškoti“ – sistema įkels institucijos pavadinimą. Toliau spauskite „Pasirinkti paslaugą“ ir detaliai aprašykite toje institucijoje norimą gauti paslaugą. Jei institucijos kodo nežinote, jį galite rasti paspaudę nuorodą „Juridinio asmens paieška“.
Jei nurodytas įgaliojimo terminas, įgaliotojas gali bet kada panaikinti įgaliojimą, o įgaliotinis gali bet kada įgaliojimo atsisakyti.
Negali. Įgaliojimų sudarymo ir registravimo paslauga gali pasinaudoti tik Lietuvos Respublikos gyventojų registre registruotas pilnametis asmuo.

Suteiktą įgaliojimą galite pasitikrinti viešoje paieškoje https://igaliojimai.registrucentras.lt/viesa
Kas gali sudaryti įgaliojimą Įgaliojimų registre rasite čia.
Tačiau juridiniai asmenys Įgaliojimų registre gali sudaryti ne visų tipų įgaliojimus. Šiuo metu Įgaliojimų registre nėra techninių galimybių sudaryti įgaliojimus Registrų centro tvarkomų registrų ir informacinių sistemų – JAR (tarp jų ir finansinių ataskaitų rinkinių teikimo), JADIS, JANGIS, VIRSIS, NTR, STSR elektroninėms paslaugoms gauti.