E-varžytinės, aukcionai

Tik pasibaigus registracijos į aukcioną ar nuomos konkursą laikui, atsakingi organizatoriaus darbuotojai tikrina registracijos duomenis ir patvirtina arba atmeta registraciją.

Registracijos tvirtinimo trukmė yra nurodoma konkretaus aukciono ar nuomos konkurso skelbime. Tvirtinimo terminas yra pradedamas skaičiuoti pasibaigus registracijos terminui.

Asmuo, ketinantis įsigyti turtą, prieš atlikdamas registracijos veiksmus, dėl šio ir kitų klausimų, susijusių su turtu, turi kreiptis į aukciono organizatorių. Aukciono organizatoriaus kontaktai yra nurodomi skelbime. Už aukcione įsigytą turtą aukciono laimėtojas atsiskaito aukciono organizatoriaus nustatyta tvarka.


Šis klausimas nėra priskirtas Registrų centro kompetencijai. Asmuo, ketinantis įsigyti turtą, prieš atlikdamas registracijos veiksmus, dėl šio ir kitų klausimų, susijusių su turtu, turi kreiptis į aukciono organizatorių. Aukciono organizatoriaus kontaktai yra nurodomi skelbime.
 

Dalyvių skaičius nėra skelbiamas, ši informacija yra konfidenciali.  Varžytynių dalyviai nežino, su keliais dalyviais varžosi.
Viešąjį aukcioną organizuoja ir vykdo valstybės įmonė Turto bankas arba savivaldybių administracijos.
Kai parduodamas turtas yra naudojamas Lietuvos Respublikos diplomatinių atstovybių, konsulinių įstaigų ir diplomatinių atstovų rezidencijų funkcijoms atlikti, aukciono organizatorius yra Lietuvos Respublikos diplomatinė atstovybė ar konsulinė įstaiga.

Šiuo metu tokių techninių galimybių nėra, tačiau dalyvio mokestį galite sumokėti per kitas išorines internetinės bankininkystės sistemas.


Kainą didindamas neautomatiniu būdu, varžytynių dalyvis už parduodamą turtą gali siūlyti kainą, lygią ar didesnę už pradinę turto pardavimo kainą. Kiti varžytynių dalyviai už parduodamą turtą gali siūlyti tik didesnę kainą, tačiau kiekvienas kainos padidėjimas turi sudaryti ne mažiau kaip:

- 0,5 procento pradinės turto pardavimo kainos, jeigu ji yra mažesnė negu 15 000 eurų;
- 0,3 procento – jeigu pradinė turto pardavimo kaina yra nuo 15 000 eurų iki 30 000 eurų;
- 0,1 procento – jeigu pradinė turto pardavimo kaina viršija 30 000 eurų.

Taip, galima. Detalesnę informaciją rasite čia: Kaip juridiniam asmeniui prisijungti prie elektroninių varžytynių ir aukcionų portalo?


Su nemokumo administratoriaus vykdomų varžytynių tvarka galite susipažinti čia.
Varžytynės, aukcionai ir nuomos konkursai vyksta viešai, tačiau elektroninis procesas užtikrina dalyvių konfidencialumą. Apie tai, kas varžosi, kiti dalyviai nežino. Kiekvienam užsiregistravusiam dalyviui sistema rodo tik jo paties pasiūlytą kainą ir didžiausią pasiūlytą kainą. Dalyvių skaičius taip pat nėra skelbiamas, ši informacija yra konfidenciali. Dalyviai nežino, su keliais dalyviais varžosi.

Registruojantis į aukcioną, varžytynes ar nuomos konkursą galima nurodyti tik nurodytų bankų sąskaitas. Kredito unijų sąskaitos nėra aptarnaujamos.