E-varžytinės, aukcionai

Varžytynių dalyvio asmens duomenys negali būti atskleisti nei varžytynes organizavusiam antstoliui, nemokumo administratoriui nei kitiems varžytynių dalyviams, nei tretiesiems asmenims, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus.


Aukcionas ar nuomos konkursas laikomas neįvykusiu, jeigu neužregistruotas nė vienas dalyvis, nė vienas dalyvis nepasiūlo aukciono sąlygose nustatytos pradinės pardavimo ar nuomos kainos arba, įvykus aukcionui ar nuomos konkursui, paaiškėja, kad neįvykdytos kitos sąlygos. Organizatorius savo teisės akte gali nustatyti kitas sąlygas, kada aukcionas ar nuomos konkursas gali būti laikomas neįvykusiu.
Asmeniui, ketinančiam įsigyti ar išsinuomoti turtą, būtina susipažinti su organizatoriaus aukciono / nuomos konkurso vykdymo sąlygomis ir tvarka.
Aukciono dalyvio garantinio įnašo dydis yra 10 procentų bendros pradinės turto pardavimo kainos. Aukciono laimėtojo garantinis įnašas įskaitomas kaip dalinė įmoka už įsigytą turtą.


Asmuo, ketinantis įsigyti turtą, prieš atlikdamas registracijos veiksmus, dėl šio ir kitų klausimų, susijusių su turtu, turi kreiptis į aukciono organizatorių. Aukciono organizatoriaus kontaktai yra nurodomi skelbime. Už aukcione įsigytą turtą aukciono laimėtojas atsiskaito aukciono organizatoriaus nustatyta tvarka.


Kainą didindamas neautomatiniu būdu, varžytynių dalyvis už parduodamą turtą gali siūlyti kainą, lygią ar didesnę už pradinę turto pardavimo kainą. Kiti varžytynių dalyviai už parduodamą turtą gali siūlyti tik didesnę kainą, tačiau kiekvienas kainos padidėjimas turi sudaryti ne mažiau kaip:

- 0,5 procento pradinės turto pardavimo kainos, jeigu ji yra mažesnė negu 15 000 eurų;
- 0,3 procento – jeigu pradinė turto pardavimo kaina yra nuo 15 000 eurų iki 30 000 eurų;
- 0,1 procento – jeigu pradinė turto pardavimo kaina viršija 30 000 eurų.

Su nemokumo administratoriaus vykdomų varžytynių tvarka galite susipažinti čia.
Viešąjį aukcioną organizuoja ir vykdo valstybės įmonė Turto bankas arba savivaldybių administracijos.
Kai parduodamas turtas yra naudojamas Lietuvos Respublikos diplomatinių atstovybių, konsulinių įstaigų ir diplomatinių atstovų rezidencijų funkcijoms atlikti, aukciono organizatorius yra Lietuvos Respublikos diplomatinė atstovybė ar konsulinė įstaiga.

Šiuo metu tokių techninių galimybių nėra, tačiau dalyvio mokestį galite sumokėti per kitas išorines internetinės bankininkystės sistemas.


Taip, galima. Detalesnę informaciją rasite čia: Kaip juridiniam asmeniui prisijungti prie elektroninių varžytynių ir aukcionų portalo?


Varžytynės, aukcionai ir nuomos konkursai vyksta viešai, tačiau elektroninis procesas užtikrina dalyvių konfidencialumą. Apie tai, kas varžosi, kiti dalyviai nežino. Kiekvienam užsiregistravusiam dalyviui sistema rodo tik jo paties pasiūlytą kainą ir didžiausią pasiūlytą kainą. Dalyvių skaičius taip pat nėra skelbiamas, ši informacija yra konfidenciali. Dalyviai nežino, su keliais dalyviais varžosi.

Registruojantis į aukcioną, varžytynes ar nuomos konkursą galima nurodyti tik nurodytų bankų sąskaitas. Kredito unijų sąskaitos nėra aptarnaujamos.