Įgaliojimų registras

Taip. Savitarnoje prisijungę prie Įgaliojimų registro, pasirinkę meniu punktą „Mano įgaliojimai“, matysite visus notarinius įgaliojimus, kuriuose esate nurodytas įgaliotoju ar įgaliotiniu. Notarinį įgaliojimą panaikinti ar jo atsisakyti galėsite elektroniniu būdu nemokamai.
Prašymo suteikti įgaliojimo registro duomenis formą galite rasti čia
Už prokūros įregistravimą mokamas 4,15 Eur atlyginimas. Prokūra išregistruojama neatlygintinai.
 
Visus Įgaliojimų registro įkainius rasite čia.
Prokūra iš Įgaliojimų registro automatiškai išregistruojama šiais atvejais:
Prokūrų duomenis Įgaliojimų registrui teikia:
 
  • juridiniai asmenys, išduodantys prokūras;
  • prokūras išdavę juridiniai asmenys, teikiantys prašymus dėl prokūros pabaigos;
  • prokuristai, teikiantys prašymus dėl prokūros pabaigos;
  • teismai, priėmę sprendimus sustabdyti prokūros galiojimą, panaikinti prokūros galiojimo sustabdymą, pripažinti prokūrą negaliojančia, panaikinti prokūrą, pripažinti įgaliotinį, įgaliotoją ar prokuristą nežinia kur esančiu.
Jei nurodytas įgaliojimo terminas, įgaliotojas gali bet kada panaikinti įgaliojimą, o įgaliotinis gali bet kada įgaliojimo atsisakyti.
Prokūros pratęsti nėra galimybės, prokūrą registruojama iš naujo.
Suteiktą įgaliojimą galite pasitikrinti viešoje paieškoje https://igaliojimai.registrucentras.lt/viesa
Kas gali sudaryti įgaliojimą Įgaliojimų registre rasite čia.
Tačiau juridiniai asmenys Įgaliojimų registre gali sudaryti ne visų tipų įgaliojimus. Šiuo metu Įgaliojimų registre nėra techninių galimybių sudaryti įgaliojimus Registrų centro tvarkomų registrų ir informacinių sistemų – JAR (tarp jų ir finansinių ataskaitų rinkinių teikimo), JADIS, JANGIS, VIRSIS, NTR, STSR elektroninėms paslaugoms gauti.
Įgaliojimo teisėtumas netikrinamas. Institucijos, įstaigos ar asmenys, kuriems pateikiamas informacinių technologijų priemonėmis sudarytas įgaliojimas, sprendžia, ar įgaliojimas atitinka teisės aktuose nustatytos formos ir turinio reikalavimus.
Įgaliojimo įregistravimas – 3,69 Eur.
Įgaliojimas išregistruojamas neatlygintinai.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. liepos 8 d. nutarimas Nr. 763 „Dėl Atlyginimo už valstybės įmonės Registrų centro tvarkomų registrų objektų registravimą, šių registrų ir Nekilnojamojo turto kadastro duomenų, informacijos, dokumentų ir (ar) jų kopijų tvarkymą dydžių sąrašo patvirtinimo“
Informacinių technologijų priemonėmis sudarytas įgaliojimas registre įregistruojamas jo pateikimo registrui (sudarymo) momentu, išskyrus atvejus, kai nėra gautas atlyginimas už įgaliojimo įregistravimą.

Reikalavimus prokūrai bei jos nustatymui reglamentuoja Civilinio kodekso 2.176 - 2.185 straipsniai.

Prokūros įregistravimo ar išregistravimo tvarką rasite šioje nuorodoje.

 

Įgaliojimų registro išrašai apie notarų, konsulinių pareigūnų patvirtintus ir notarų patvirtintiems prilyginamus įgaliojimus gali būti parengti, atlikus paiešką:
Įgaliotojas ar įgaliotinis, norintis peržiūrėti ar atsispausdinti įgaliojimą, ar sužinoti įgaliojimo identifikavimo kodą, tai gali atlikti prisijungęs per Registrų centro klientų savitarnos sistemos puslapį. Prisijungęs prie Įgaliojimų registro paslaugos, pasirinkęs meniu punktą "Mano įgaliojimai", įgaliotojas ar įgaliotinis gali rasti Įgaliojimų registre įregistruotus informacinių technologijų priemonėmis sudarytus įgaliojimus, kuriuose jis įrašytas kaip įgaliotojas ar įgaliotinis.
 
Norėdami gauti  Įgaliojimų registro išrašą, Registrų centrui turite pateikti prašymą suteikti registro duomenis. 


Prašymą galite pateikti šiais būdais:
Vadovaujantis Civilinio kodekso 2.139 straipsniu, fizinis asmuo informacinių technologijų priemonėmis gali suteikti įgaliojimą korespondencijai (konkrečiai – siunčiamiems pinigams ir pašto siuntiniams) gauti.
Suvesdami įgaliotinio duomenis, vardą ir pavardę turite rašyti tiksliai tokiomis raidėmis, kurios nurodytos asmens dokumente. Atminkite, kad turite, jei reikia, naudoti lietuviškų raidžių abėcėlę, pvz., ą, ę, ė, ų, į, č, ž.
Pranešimas apie informacinių technologijų priemonėmis sudaryto įgaliojimo įregistravimą yra siunčiamas įgaliotojo nurodytu el. paštu ir /ar SMS žinute. Visų savo sudarytų įgaliojimų sąrašą rasite prisijungę prie Įgaliojimų sudarymo ir registravimo paslaugos ir pasirinkę meniu punktą Mano įgaliojimai

Negali. Įgaliojimų sudarymo ir registravimo paslauga gali pasinaudoti tik Lietuvos Respublikos gyventojų registre registruotas pilnametis asmuo.

Taip, gali. Asmuo, turintis galiojantį Lietuvos Respublikos asmens tapatybės dokumentą ir galintis patvirtinti savo tapatybę, naudodamasis Lietuvos bankų elektroninės bankininkystės sistemomis, elektroniniu parašu ar kitomis elektroninių ryšių priemonėmis, kuriomis galima tinkamai identifikuoti asmenį, įgaliojimą sudaryti gali nepriklausomai nuo buvimo vietos.

Elektroninis parašas yra tik viena iš priemonių, kurią naudodamasis asmuo gali patvirtinti savo tapatybę. Patvirtinti savo tapatybę taip pat galima naudojant Lietuvos bankų elektroninės bankininkystės sistemas, ar kitas elektroninių ryšių priemones, kuriomis galima tinkamai identifikuoti asmenį.

Pratęsti galimybės nėra. Turėtumėte sudaryti naują įgaliojimą.

Negalėsite. Fizinis asmuo, norintis sudaryti ir įregistruoti įgaliojimą įvairioms paslaugoms gauti, tai gali atlikti prisijungęs per Registrų centro klientų savitarnos sistemos puslapį, igaliojimai.lt puslapį arba užsisakyti paslaugą elektroninių ir viešųjų paslaugų portale Elektroniniai valdžios vartai.
    Sąskaitos už elektroninėje Registrų centro klientų savitarnoje įgytas paslaugas yra įkeliamos į svetainę kito mėnesio po užsakymo įvykdymo datos pradžioje. 
    Įkėlus sąskaitas, klientams el. paštu  yra siunčiamas informacinis pranešimas: „Sveiki, pranešame Jums, kad Registrų centras už suteiktas paslaugas suformavo PVM sąskaitą faktūrą Nr. RC XXXXXXX, kurią rasite prisijungę prie Registrų centro klientų savitarnos“. 
Nebūtina. Institucija, į kurią kreipsis įgaliotinis, Įgaliojimų registre įregistruoto įgaliojimo faktą ir turinį galės neatlygintinai patikrinti viešoje informacinių technologijų priemonėmis sudarytų įgaliojimų paieškoje pagal įgaliojimo identifikavimo kodą ir įgaliotinio asmens kodą.
Negalėsite. Įgaliojimų sudarymo ir registravimo paslauga gali pasinaudoti Lietuvos Respublikos gyventojų registre registruotas fizinis asmuo, turintis galiojantį Lietuvos Respublikos asmens tapatybės dokumentą ir galintis patvirtinti savo tapatybę, naudodamasis Lietuvos bankų elektroninės bankininkystės sistemomis, elektroniniu parašu ar kitomis elektroninių ryšių priemonėmis, kuriomis galima tinkamai identifikuoti asmenį.
Jeigu sudarydami įgaliojimą pasirinkote terminą „Neapibrėžtas“, toks įgaliojimas po metų išregistruojamas automatiškai.