Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registras

Vyriausioji rinkimų komisija gauna duomenis iš Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registro tik apie tuos asmenis, kurių rinkimų teisė teismo sprendimu yra apribota.  Sprendimą asmenį pripažinti neveiksniu tam tikroje srityje ar asmens civilinį veiksnumą apriboti tam tikroje srityje priima teismas.
 
Fizinis asmuo negali pateikti duomenų Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registrui (toliau – Registras). Duomenys į Registrą įrašomi remiantis Registro duomenų teikėjų pranešimais. Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registro duomenų teikėjai yra teismai, notarai, konsuliniai pareigūnai.
 
Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registro nuostatų nustatyta tvarka registre kaupiamus duomenis turi teisę gauti:
Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo 29 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registro duomenys ir informacija yra teikiami neatlygintinai:
Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registras yra neviešas.

Teisės aktų nustatytoms funkcijoms atlikti registro duomenis turi teisę gauti antstoliai, advokatai, bankai, notarai, teismai, teisėtvarkos institucijos bei kitos institucijos, nurodytos Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registro nuostatuose.
Norėdami gauti Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registro išrašą, Registrų centrui turite pateikti prašymą suteikti registro duomenis. 
 

Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registro išrašai yra rengiami, atliekant paiešką pagal šiuos kriterijus:

Duomenys apie asmenis, pripažintus neveiksniais arba ribotai veiksniais iki šio registro veiklos pradžios yra kaupiami ir saugomi registre. Lietuvos notarų rūmai, vadovaudamiesi Notariato įstatymo pakeitimo įstatymu perdavė Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registrui duomenis apie asmenis, teismo pripažintus neveiksniais ir ribotai veiksniais, sukauptus iki 2011 m. sausio 1 d.