Juridinių asmenų registras

Regiono plėtros taryba steigiama ir veikia Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo nustatyta tvarka.

Kai įvykdyti visi įstatymo reikalavimai, regiono plėtros tarybos administracijos direktorius Juridinių asmenų registro tvarkytojui pateikia:
Vadovaujantis  Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymu, visi Lietuvoje įsteigti juridiniai asmenys (išskyrus tuos, kurių vienintelis dalyvis yra valstybė ar savivaldybė) privalo gauti, atnaujinti ir saugoti tikslią informaciją apie savo naudos gavėjus ir šią informaciją pateikti Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos naudos gavėjų posistemyje (JANGIS).
Bendrovė likviduojama Akcinių bendrovių įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.<br style="font-family: &qu
Šeimyna steigiama ir veikia Lietuvos Respublikos šeimynų įstatymo nustatyta tvarka.
 
Kai įvykdyti visi Šeimynų įstatymo reikalavimai, šeimynai įregistruoti Juridinių asmenų registro tvarkytojui pateikiami šie dokumentai:
Vadovaujantis Juridinių asmenų registro nuostatų 66 ir 71 punktais, biudžetinių įstaigų dokumentų pateikimo Juridinių asmenų registro tvarkytojui  forma priklauso nuo jų teikimo būdo:
     
  1. kai prašymai ir kiti dokumentai  teikiami Registrų centro padalinyje arba siunčiami paštu,  – pateikiami visų dokumentų originalai, išskyrus valstybės ar savivaldybės institucijos teisės a
Tais atvejais, kai nesudaryta galimybė pateikti dokumentus tiesiogiai elektroniniu būdu per Registrų centro savitarnos sistemą (pvz.: pasikeitus juridinio asmens vadovui, dokumentus teikia naujasis vadovas, kuris neturi galimybės pateikti dokumentų per savitarnos sistemą, nes sistema jo neatpažįsta; teikiant prašymą įregistruoti biudžetinės įstaigos nuostatus), dokumentus pateikti galima Registrų centro elektroninio pristatymo dėžutės adresu (per E.

LEZ įmonių steigimo tvarką ir registravimą reglamentuoja Laisvųjų ekonominių zonų pagrindų įstatymas.  Įmonė zonos įmonės statusą įgyja po to, kai zonos valdymo bendrovė išduoda leidimą veiklai zonoje ir Juridinių asmenų registro tvarkytojas Juridinių asmenų registro nuostatų  nustatyta tvarka įregistruoja duomenis ir dokumentus (įskaitant ir įmonės įstatus, zonos valdymo bendrovės išduotą leidimą vykdyti veiklą zonoje), susijusius su zonos įmonės statuso įgijimu.