E. SĄSKAITA (12)
Sąskaita faktūra už naudojimąsi informacine sistema „E. sąskaita“, mėnesio pabaigoje, bus patalpinta registruotų vartotojų dalyje, prie kitų sąskaitų už Registrų centro paslaugas. Jeigu nesate registruotas vartotojas, sąskaitą faktūrą gausite el. paštu, nurodytu prie kontaktinių paskyros savininko duomenų.
 
Vaizdo instrukcija yra pateikta informacinės sistemos „E. Sąskaita“ išoriniame interneto portale www.esaskaita.eu meniu punkte „Kaip naudotis?“. Pasirinkite norimą temą ir spauskite „parsisiųsti“. Rekomenduojama naudoti naujausią Mozilla Firefox arba Chrome naršyklę.
 
Tokiu atveju reikia parašyti laisvos formos prašymą skirti įmonės paskyros administratorių informacinėje sistemoje „E. Sąskaita“ ir atsiųsti el. paštu info@esaskaita.eu. Prašyme turi būti nurodyti asmens, kuris skiriamas paskyros administratoriumi, vardas, pavardė, asmens kodas, kontaktiniai duomenys (telefonas, el. pašto adresas). Taip pat reikia nurodyti įmonės kontaktinius duomenis, bei įmonės banko sąskaitos numerį.
 
Video apmokymai
 • Juridinių asmenų dalyvių informacinė sistema (JADIS)

  Juridinių asmenų dalyvių informacinė sistema (JADIS)

 • Interaktyvus žemėlapis REGIA

  Interaktyvus žemėlapis REGIA

 • Elektroninių varžytinių ir aukcionų paslaugos evarzytines.lt pristatymas

  Elektroninių varžytinių ir aukcionų paslaugos evarzytines.lt pristatymas

Hipotekos registras (13)
Norėdami gauti Hipotekos registro išrašą, Registrų centrui turite pateikti prašymą, kuriame turi būti nurodyta:
Hipotekos registrui duomenis gali teikti:
Hipotekos registro išrašai gali būti pateikti pagal:

 • hipotekos (įkeitimo) identifikavimo kodą;
 • įkaito davėjo ir (ar) skolininko fizinio (juridinio) asmens kodą;
 • hipotekos (įkeitimo) objekto – įkeisto daikto identifikavimo kodą, suteiktą atitinkamame turto registre.
Įgaliojimų registras (12)
Įgaliojimų registro išrašai apie notarų, konsulinių pareigūnų patvirtintus ir notarų patvirtintiems prilyginamus įgaliojimus gali būti parengti, atlikus paiešką:

Fiziniai asmenys 1 kartą per kalendorinius metus gali neatlygintinai susipažinti su Įgaliojimų registre tvarkomais savo asmens duomenimis. Šiuos duomenis yra galimybė užsisakyti per elektroninių paslaugų svetainę Elektroniniai valdžios vartai.

Įgaliojimų registro duomenys ir informacija neatlygintinai yra teikiami:

Naudojantis Įgaliojimų registro paslauga Įgaliojimo sudarymas ir registravimas Įgaliojimų registre, yra galimybė sudaryti įgaliojimą visoms pašto siuntoms atsiimti. Tokiu atveju atitinkamuose laukuose turi būti  nurodyta, kad įgaliojimas suteikiamas visoms siuntoms atsiimti.
Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registras (5)
Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo 29 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registro duomenys ir informacija yra teikiami neatlygintinai:
Duomenys apie asmenis, pripažintus neveiksniais arba ribotai veiksniais iki šio registro veiklos pradžios yra kaupiami ir saugomi registre. Lietuvos notarų rūmai, vadovaudamiesi Notariato įstatymo pakeitimo įstatymu perdavė Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registrui duomenis apie asmenis, teismo pripažintus neveiksniais ir ribotai veiksniais, sukauptus iki 2011 m. sausio 1 d.
Sutarčių registras (8)
Sutarčių registro duomenys teikiami atlygintinai. Norėdami  gauti registro išrašą, Registrų centrui turite pateikti prašymą, kuriame turi būti nurodyta:
Sutarties, kurią prašoma įregistruoti Sutarčių registre, pateikti nereikia. Duomenis Sutarčių registrui gali pateikti viena iš sutarties šalių , kaip nustatyta Sutarčių registro nuostatų (toliau — Nuostatų) 20 punkte. Nuostatų 21 punkte nustatyta, jog duomenys Sutarčių registrui teikiami tik elektroniniu būdu, naudojant Duomenų teikimo Sutarčių registrui internetinę programą (SRIP).
Sutarčių registre registruojamos:
 
 • daiktų pirkimo—pardavimo išsimokėtinai, kai neregistruojami daiktai įsigyjami paslaugoms teikti arba įmonės verslui, sutartys;
 • pirkimo—pardavimo su atpirkimo teise, kai neregistruojami daiktai perkami paslaugoms teikti arba įmonės verslui, sutartys;
 • lizingo (finansinės nuomos), kurio dalykas yra neregistruojamas daiktas, skirtas naudoti verslo tikslams, sutartys.
Testamentų registras (13)
Testamentų registro duomenys teikiami atlygintinai. Norėdami gauti registro išrašą, Registrų centrui turite pateikti prašymą, kuriame turi būti nurodyta:
Testamentų registro duomenys teikiami tik po testatoriaus mirties, išskyrus atvejus, kai kreipiasi fizinis asmuo, norėdamas gauti Testamentų registro duomenis apie save.
Turto arešto aktų registras (11)
Turto arešto aktų registro duomenys teikiami atlygintinai. Norėdami gauti registro išrašą, Registrų centrui turite pateikti prašymą, kuriame turi būti nurodyta:
Turto arešto aktų registro išrašai gali būti pateikti pagal:
Darbų atlikimo įkainius pateikiame šioje nuorodoje.

Atlyginimo už Turto arešto aktų registro duomenis (išrašus) dydžiai yra nustatyti 2014 m. rugsėjo 3 d. Vyriausybės nutarimu Nr. 898.


Vedybų sutarčių registras (6)
Vedybų sutarčių registro duomenys teikiami atlygintinai. Norėdami gauti registro išrašą, Registrų centrui turite pateikti prašymą, kuriame turi būti nurodyta:
Vedybų sutarčių registrui pateiktų dokumentų kopijas teisės aktų nustatytoms funkcijoms atlikti turi teisę gauti tik šie asmenys: notarai, asmenys, turintys teisę atlikti notarinius veiksmus, nurodyti Civilinio kodekso 2.138 straipsnio 2 dalyje, antstoliai (tik funkcijoms, nurodytoms Antstolių įstatymo 21 straipsnio 1 dalyje, atlikti), konsuliniai pareigūnai, teismai, teisėtvarkos, mokesčių ad
Darbų atlikimo įkainius pateikiame šioje nuorodoje.

Atlyginimo už Vedybų sutarčių registro duomenis (išrašus) dydžiai yra nustatyti 2014 m. rugsėjo 3 d. Vyriausybės nutarimu Nr. 898.
 
JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRAS (165)
Akcinių bendrovių įstatymo 411 straipsnio 8 dalis nustato, kad uždarųjų akcinių bendrovių akcininkų sąrašai, išskyrus atvejus, kai visų akcijų savininkas yra vienas asmuo, turi būti teikiami Juridinių asmenų dalyvių informacinei sistemai (JADIS) šios informacinės sistemos nuostatuose nustatyta tvarka. Duomenys apie akcininkus turi būti pateikti į JADIS ir tais atvejais, kai iki
Bendrą informaciją apie su euro įvedimu susijusius pakeitimus bei prašymo įregistruoti naujus įstatus pateikimo Juridinių asmenų registro tvarkytojui terminus rasite nuorodoje.
Informuojame, kad finansinių ataskaitų rinkinius gali teikti juridinio asmens vadovas ar įgaliotas asmuo, turintis teisę, veikti juridinio asmens vardu, atlikdamas autentifikaciją  tiek per elektroninę bankininkystę sistemą, tiek elektroniniu parašu. Finansinių ataskaitų rinkinio pateikimo tvarką rasite Registrų centro tinklalapyje pagal nuorodą.
NEKILNOJAMOJO TURTO KADASTRAS IR REGISTRAS (229)
Jus dominančio nekilnojamojo daikto Nekilnojamojo turto registre įregistruotus duomenis (žemės ar statinio plotą, paskirtį, savininką ir kt.) galite sužinoti, užsisakę Nekilnojamojo turto registro išrašą pagal nurodytą turto adresą.
Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų 102 punkte nustatyta, kad įrašydami nekilnojamojo daikto kadastro duomenis į kadastrą, kadastro tvarkytojo padaliniai kiekvienam nekilnojamajam daiktui suteikia identifikavimo kodą.

Nekilnojamojo turto registro duomenys apie visą asmens nekilnojamąjį turtą, teikiami Nekilnojamojo turto registro įstatymo 42 straipsnio 3 dalyje nurodytiems asmenims.

REGISTRŲ CENTRO KLIENTŲ SAVITARNA (13)
Sąskaitos faktūros už paslaugas, įgytas Registrų centro klientų savitarnoje, yra formuojamos automatiškai kiekvieno mėnesio paskutinę dieną ir yra išsiunčiamos kito mėnesio pradžioje.
Jas galima rasti, prisijungus prie Registrų centro klientų savitarnos sistemos (jungtis reikėtų pasirinkus fizinio asmens rolę), spustelėjus viršuje esančią nuorodą Mano pirkimai bei kairėje pusėje atsidarius nuorodą  Sąskaitos.
ADRESŲ REGISTRAS (9)
Patikrinti ar suteiktas adresas įregistruotas Adresų registre galima valstybės įmonės Registrų centro tinklapyje pasirinkus Viešą adresų paiešką žemėlapyje. Kai suteiktas adresas yra žinomas, atsidariusiame lange pasirenkamas paieškos tipas „Adresai“ bei užpildomi savivaldybės, gyvenamosios vietovės, gatvės ir Nr. paieškos laukai. Jei suteiktas adresas įregistruotas Adresų registre jis surandamas adresų paieškoje ir parodoma jo vieta žemėlapyje.
Siekiant pakeisti Nekilnojamojo turto registre įrašyto nekilnojamojo daikto, kuris nėra adreso objektu, gyvenamosios vietovės pavadinimą reikia pateikti valstybės įmonės Registrų centro teritoriniam registratoriui prašymą įregistruoti pakeitimus ir dokumentus, patvirtinančius pakeitimo faktą.
Norint įsigyti Adresų registro grafinius duomenis (apskričių, savivaldybių, seniūnijų, gyvenamųjų vietovių ribas, gatvių ašinės linijas ir adresų taškus) pateikiamas prašymas dėl duomenų teikimo.
Gyventojų Registras (46)
Nemokamą pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą galima gauti seniūnijoje pagal gyvenamąją vietą ar kitame savivaldybės padalinyje, kuriam pavesta vykdyti gyvenamosios vietos deklaravimo funkciją. Pažymą ar išrašą apie deklaruotą gyvenamąją vietą taip pat galima gauti Gyventojų registro klientų aptarnavimo padalinyje. Informaciją apie prašymo pateikimo tvarką rasite čia, o informaciją apie įkainius - čia.
Gyventojų registro duomenų teikimo taisyklės nustato, kad fizinis asmuo, norėdamas gauti Gyventojų registro pažymą ar išrašą, turi pateikti prašymą, kuriame turi būti nurodyta:
 • prašymą pateikusio asmens vardas (vardai), pavardė (pavardės), asmens kodas, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento tipas ir numeris, telefonas ir (ar) elektroninio pašto adresas;
 • prašomų pateikti duomenų apimtis;
Valstybės įmonės Registrų centro Gyventojų registro departamente yra išduodamos pažymos apie asmens šeiminę padėtį, sutuoktinį ir nepilnamečius vaikus, pateikus vienkartinį prašymą.
 
Informacija apie tai, kas turi būti nurodyta prašyme pateikiama nuorodoje.
 
Informaciją apie prašymo pateikimo tvarką rasite čia.
Elektroninis.lt parašas, dokumentų pasirašymas (49)
1. Kompiuteryje turi būti įdiegta SafeSign Standart (G$D USB kriptografiniam raktui arba Lustinei kortelei + skaitytuvo tvarkyklės) arba SafeNet (Aladdin eToken PRO USB) tvarkyklė, atidarius SafeSign Standart arba SafeNet turite matyti savo duomenis (vardas pavardė).
2. Naršyklėje turi būti importuoti šakniniai sertifikatai.
3. Kompiuteryje turi būti atnaujinta JAVA programa (www.java.com).
4. Kompiuteryje turi būti Adobe Reader XI versija.
Elektroninis.lt parašas galioja 2 metus nuo išdavimo dienos.

Nuo 2017 m. kovo 7 d. Mozilla Firefox naršyklė (52 versija) nutraukė išorinių plėtinių (NPAPI) (įskaitant JAVA) palaikymą, todėl naudotis stacionariu el. parašu su Mozilla Firefox interneto naršykle nepavyks. Rekomenduojame naudoti Internet Explorer interneto naršyklę.
 

TURTO VERTINIMAS (28)

Aktualią nekilnojamojo turto mokestinę vertę galima sužinoti pagal unikalų numerį, pasinaudojus Registrų centro interneto tinklalapyje esančia neatlygintina nekilnojamojo turto mokestinės vertės paieškos sistema.

Nekilnojamojo turto mokestinė vertė yra nekilnojamojo turto vidutinė rinkos vertė apskaičiuota masinio vertinimo būdu arba išlaidų (kaštų) metodu (Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 8, 9 straipsniai). 
 
Žemės indeksuota vertė yra apskaičiuota pagal Žemės įvertinimo metodiką, patvirtintą Vyriausybės 1999 m. vasario 24 d. nutarimu Nr. 205 „Dėl žemės įvertinimo tvarkos“. Žemės sklypų indeksuotos vertės nėra susietos su nekilnojamojo turto rinkos pasikeitimais, ir jeigu nėra tikslinami žemės sklypo kadastriniai rodikliai, jos nesikeičia. Registrų centras šių verčių neskaičiuoja.
KITI KLAUSIMAI (13)
VILNIAUS FILIALO DARBO LAIKAS:
 
I - IV 8:00 - 17:00
V       8:00 - 15:45
be pietų pertraukos. 
Užsisakius paslaugas tiesiogiai Registrų centro klientų aptarnavimo padalinyje, sąskaitos - faktūros rengiamos kiekvieno mėnesio pabaigoje, todėl paslaugą užsakęs asmuo sąskaitą gauna el. paštu kito mėnesio pradžioje. 
PVM sąskaitos faktūros už per Registrų centro klientų savitarną įgytas paslaugas yra formuojamos automatiškai kiekvieno ateinančio mėnesio pradžioje.
Norint pakeisti registruotą Registrų centro duomenų bazės vartotoją reikėtų pateikti oficialų prašymą pakeisti vartotoją, pagal pateiktą sutartyje vartotojų sąrašą, nurodant užblokuojamų ir naujai sukuriamų vartotojų rekvizitus.
 
E-VARŽYTINĖS, AUKCIONAI (45)
Varžytines laimėjęs dalyvis privalo į varžytines organizavusio antstolio depozitinę sąskaitą sumokėti pinigų sumą, kuri lygi kainos, už kurią buvo parduotas turtas, ir varžytinių dalyvio mokesčio skirtumui:
Kainą didinant neautomatiniu būdu, varžytinių dalyvis už parduodamą turtą gali siūlyti kainą lygią ar didesnę už pradinę turto pardavimo kainą. Kiti varžytinių dalyviai už parduodamą turtą gali siūlyti tik didesnę kainą, tačiau kiekvienas kainos padidėjimas turi sudaryti ne mažiau kaip:
Jeigu iki varžytinių pabaigos laiko yra gautas bent vienas kainos pasiūlymas, varžytinės pratęsiamos papildomas penkias minutes nulį sekundžių ir per šį pratęstą papildomą laiką varžytinių dalyviai gali siūlyti kainą už parduodamą turtą. Po kiekvieno per pratęstą papildomą penkių minučių nulio sekundžių laiką gauto kainos pasiūlymo varžytinės pakartotinai pratęsiamos penkias minutes nulį sekundžių; šis laikas pradedamas skaičiuoti nuo naujo kainos pasiūlymo gavimo momento.