E. SĄSKAITA (12)
Sąskaita faktūra už naudojimąsi informacine sistema „E. sąskaita“, mėnesio pabaigoje, bus patalpinta registruotų vartotojų dalyje, prie kitų sąskaitų už Registrų centro paslaugas. Jeigu nesate registruotas vartotojas, sąskaitą faktūrą gausite el. paštu, nurodytu prie kontaktinių paskyros savininko duomenų.
 
Vaizdo instrukcija yra pateikta informacinės sistemos „E. Sąskaita“ išoriniame interneto portale www.esaskaita.eu meniu punkte „Kaip naudotis?“. Pasirinkite norimą temą ir spauskite „parsisiųsti“. Rekomenduojama naudoti naujausią Mozilla Firefox arba Chrome naršyklę.
 
Tokiu atveju reikia parašyti laisvos formos prašymą skirti įmonės paskyros administratorių informacinėje sistemoje „E. Sąskaita“ ir atsiųsti el. paštu info@esaskaita.eu. Prašyme turi būti nurodyti asmens, kuris skiriamas paskyros administratoriumi, vardas, pavardė, asmens kodas, kontaktiniai duomenys (telefonas, el. pašto adresas). Taip pat reikia nurodyti įmonės kontaktinius duomenis, bei įmonės banko sąskaitos numerį.
 
Video apmokymai
 • Registrų centro elektroninis leidinys juridinių asmenų pranešimams

  Registrų centro elektroninis leidinys juridinių asmenų pranešimams

 • Naujo juridinio asmens pavadinimo rezervavimas

  Naujo juridinio asmens pavadinimo rezervavimas

 • Registrų centro klientų savitarnos sistemos pristatymas

  Registrų centro klientų savitarnos sistemos pristatymas

 • Registrų centro klientų savitarna: Nekilnojamojo turto kadastro ir registro paslaugos

  Registrų centro klientų savitarna: Nekilnojamojo turto kadastro ir registro paslaugos

 • Registrų centro klientų savitarna: Juridinių asmenų registro paslaugos

  Registrų centro klientų savitarna: Juridinių asmenų registro paslaugos

JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRAS (175)
Akcinių bendrovių įstatymo 411 straipsnio 8 dalis nustato, kad uždarųjų akcinių bendrovių akcininkų sąrašai, išskyrus atvejus, kai visų akcijų savininkas yra vienas asmuo, turi būti teikiami Juridinių asmenų dalyvių informacinei sistemai (JADIS) šios informacinės sistemos nuostatuose nustatyta tvarka. Duomenys apie akcininkus turi būti pateikti į JADIS ir tais atvejais, kai iki JADIS įdiegimo akcininkų sąrašai buvo pateikti Juridinių asmenų registrui.
Informuojame, kad finansinių ataskaitų rinkinius gali teikti juridinio asmens vadovas ar įgaliotas asmuo, turintis teisę, veikti juridinio asmens vardu, atlikdamas autentifikaciją  tiek per elektroninę bankininkystę sistemą, tiek elektroniniu parašu. Finansinių ataskaitų rinkinio pateikimo tvarką rasite Registrų centro tinklalapyje pagal nuorodą.

Asmuo, norintis gauti Jungtinę pažymą, patvirtinančią jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis apie viešųjų pirkimų procedūroje dalyvaujantį tiekėją turi pateikti Registrų centrui nustatytos formos prašymą vienu iš dviejų būdų:

1. Asmeniškai atvykus arba siunčiant paštu bet kuriam Registrų centro filialui;

NEKILNOJAMOJO TURTO KADASTRAS IR REGISTRAS (231)
Jus dominančio nekilnojamojo daikto Nekilnojamojo turto registre įregistruotus duomenis (žemės ar statinio plotą, paskirtį, savininką ir kt.) galite sužinoti, užsisakę Nekilnojamojo turto registro išrašą pagal nurodytą turto adresą.

Nekilnojamojo turto registro duomenys apie visą asmens nekilnojamąjį turtą, teikiami Nekilnojamojo turto registro įstatymo 42 straipsnio 3 dalyje nurodytiems asmenims.

Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų 102 punkte nustatyta, kad įrašydami nekilnojamojo daikto kadastro duomenis į kadastrą, kadastro tvarkytojo padaliniai kiekvienam nekilnojamajam daiktui suteikia identifikavimo kodą.
REGISTRŲ CENTRO KLIENTŲ SAVITARNA (12)
Sąskaitos faktūros už paslaugas, įgytas Registrų centro klientų savitarnoje, yra formuojamos automatiškai kiekvieno mėnesio paskutinę dieną ir yra išsiunčiamos kito mėnesio pradžioje.
Jas galima rasti, prisijungus prie Registrų centro klientų savitarnos sistemos (jungtis reikėtų pasirinkus fizinio asmens rolę), spustelėjus viršuje esančią nuorodą Mano pirkimai bei kairėje pusėje atsidarius nuorodą  Sąskaitos.
ADRESŲ REGISTRAS (9)
Patikrinti ar suteiktas adresas įregistruotas Adresų registre galima valstybės įmonės Registrų centro tinklapyje pasirinkus Viešą adresų paiešką žemėlapyje. Kai suteiktas adresas yra žinomas, atsidariusiame lange pasirenkamas paieškos tipas „Adresai“ bei užpildomi savivaldybės, gyvenamosios vietovės, gatvės ir Nr. paieškos laukai. Jei suteiktas adresas įregistruotas Adresų registre jis surandamas adresų paieškoje ir parodoma jo vieta žemėlapyje.
Siekiant pakeisti Nekilnojamojo turto registre įrašyto nekilnojamojo daikto, kuris nėra adreso objektu, gyvenamosios vietovės pavadinimą reikia pateikti valstybės įmonės Registrų centro teritoriniam registratoriui prašymą įregistruoti pakeitimus ir dokumentus, patvirtinančius pakeitimo faktą.
Norint įsigyti Adresų registro grafinius duomenis (apskričių, savivaldybių, seniūnijų, gyvenamųjų vietovių ribas, gatvių ašinės linijas ir adresų taškus) pateikiamas prašymas dėl duomenų teikimo.
Gyventojų Registras (44)
Gyventojų registro duomenų teikimo taisyklės nustato, kad fizinis asmuo, norėdamas gauti Gyventojų registro pažymą ar išrašą, turi pateikti prašymą, kuriame turi būti nurodyta:
 • prašymą pateikusio asmens vardas (vardai), pavardė (pavardės), asmens kodas, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento tipas ir numeris, telefonas ir (ar) elektroninio pašto adres
Gyvenamosios vietos deklaracijas galima pateikti seniūnijoje pagal gyvenamąją vietą ar kitame savivaldybės padalinyje, kuriam pavesta vykdyti šias funkcijas.
Už likviduojamos Gyventojų registro tarnybos 2015 m. suteiktas paslaugas privalote atsiskaityti iki 2016 m. sausio 20 d. Mokėti už paslaugas galite nurodytuose bankuose: AB SEB bankas, sąskaitos Nr. LT22 7044 0600 0097 9208 arba AB Swedbank, sąskaitos Nr. LT40 7300 0100 9450 4496.
Elektroninis.lt parašas, dokumentų pasirašymas (48)
1. Kompiuteryje turi būti įdiegta SafeSign Standart (G$D USB kriptografiniam raktui arba Lustinei kortelei + skaitytuvo tvarkyklės) arba SafeNet (Aladdin eToken PRO USB) tvarkyklė, atidarius SafeSign Standart arba SafeNet turite matyti savo duomenis (vardas pavardė).
2. Naršyklėje turi būti importuoti šakniniai sertifikatai.
3. Kompiuteryje turi būti atnaujinta JAVA programa (www.java.com).
4. Kompiuteryje turi būti Adobe Reader XI versija.
Elektroninis.lt parašas galioja 2 metus nuo išdavimo dienos.
 • Rekomenduojame atnaujinti interneto naršyklę.
 • Įsitikinkite, kad parengėte kompiuterį darbui su elektroninis.lt laikmena, kaip nurodyta puslapyje „Paruošti kompiuterį“.
 • Rekomenduojame panaikinti turimą Java programos versiją ir įdiegti naujausią versiją iš tinklapio www.java.com.
 • Įdiegę Java programinę įrangą, patikrinkite
TURTO VERTINIMAS (29)

Aktualią nekilnojamojo turto mokestinę vertę galima sužinoti pagal unikalų numerį, pasinaudojus Registrų centro interneto tinklalapyje esančia neatlygintina nekilnojamojo turto mokestinės vertės paieškos sistema.

Nekilnojamojo turto mokestinė vertė yra nekilnojamojo turto vidutinė rinkos vertė apskaičiuota masinio vertinimo būdu arba išlaidų (kaštų) metodu (Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 8, 9 straipsniai). 
 
Žemės indeksuota vertė yra apskaičiuota pagal Žemės įvertinimo metodiką, patvirtintą Vyriausybės 1999 m. vasario 24 d. nutarimu Nr. 205 „Dėl žemės įvertinimo tvarkos“. Žemės sklypų indeksuotos vertės nėra susietos su nekilnojamojo turto rinkos pasikeitimais, ir jeigu nėra tikslinami žemės sklypo kadastriniai rodikliai, jos nesikeičia. Registrų centras šių verčių neskaičiuoja.
KITI KLAUSIMAI (13)
VILNIAUS FILIALO DARBO LAIKAS:
 
I - IV 8:00 - 17:00
V       8:00 - 15:45
be pietų pertraukos. 
Užsisakius paslaugas tiesiogiai Registrų centro klientų aptarnavimo padalinyje, sąskaitos - faktūros rengiamos kiekvieno mėnesio pabaigoje, todėl paslaugą užsakęs asmuo sąskaitą gauna el. paštu kito mėnesio pradžioje. 
PVM sąskaitos faktūros už per Registrų centro klientų savitarną įgytas paslaugas yra formuojamos automatiškai kiekvieno ateinančio mėnesio pradžioje.
Norint pakeisti registruotą Registrų centro duomenų bazės vartotoją reikėtų pateikti oficialų prašymą pakeisti vartotoją, pagal pateiktą sutartyje vartotojų sąrašą, nurodant užblokuojamų ir naujai sukuriamų vartotojų rekvizitus.
 
E-VARŽYTINĖS, AUKCIONAI (43)
Varžytines laimėjęs dalyvis privalo į varžytines organizavusio antstolio depozitinę sąskaitą sumokėti pinigų sumą, kuri lygi kainos, už kurią buvo parduotas turtas, ir varžytinių dalyvio mokesčio skirtumui:
Kainą didinant neautomatiniu būdu, varžytinių dalyvis už parduodamą turtą gali siūlyti kainą lygią ar didesnę už pradinę turto pardavimo kainą. Kiti varžytinių dalyviai už parduodamą turtą gali siūlyti tik didesnę kainą, tačiau kiekvienas kainos padidėjimas turi sudaryti ne mažiau kaip:
Jeigu iki varžytinių pabaigos laiko yra gautas bent vienas kainos pasiūlymas, varžytinės pratęsiamos papildomas penkias minutes nulį sekundžių ir per šį pratęstą papildomą laiką varžytinių dalyviai gali siūlyti kainą už parduodamą turtą. Po kiekvieno per pratęstą papildomą penkių minučių nulio sekundžių laiką gauto kainos pasiūlymo varžytinės pakartotinai pratęsiamos penkias minutes nulį sekundžių; šis laikas pradedamas skaičiuoti nuo naujo kainos pasiūlymo gavimo momento.