NEKILNOJAMOJO TURTO KADASTRAS IR REGISTRAS

Kaip galiu sužinoti sklypo ar statinio plotą, paskirtį, savininką ir kitus Nekilnojamojo turto registre įregistruotus duomenis?

Jus dominančio nekilnojamojo daikto Nekilnojamojo turto registre įregistruotus duomenis (žemės ar statinio plotą, paskirtį, savininką ir kt.) galite sužinoti, užsisakę Nekilnojamojo turto registro išrašą pagal nurodytą turto adresą. Išrašą galite užsisakyti bet kuriame Registrų centro klientų aptarnavimo padalinyje, per Registrų centro Darbų užsakymo internetu sistemą arba pasinaudojus elektronine Registrų centro klientų savitarnos sistema.

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad pasinaudojus elektronine Registrų centro klientų savitarnos sistema, galima įsigyti bet kurio Jūsų nurodytu adresu esančio Nekilnojamojo turto registro išrašo elektroninę kopiją. Pažymėtina, kad per savitarnos sistemą užsakytas registro išrašas nebus patvirtintas registro tvarkytojo spaudu ir parašu, tačiau šį dokumentą yra galimybė išsaugoti  kompiuterio laikmenoje bei atsispausdinti. Savitarnos sistemoje šis dokumentas yra saugomas 4 dienas. 

Informaciją apie paslaugų  terminus ir įkainius rasite nuorodoje.
 
Papildoma informacija:
 
Jeigu žemės sklypas yra kaimo vietovėje, kurios adresą sudaro tik gyvenvietės (kaimo pavadinimas), tuomet pildant užsakymą internetu, laukelyje „Pastabos“ reikėtų nurodyti papildomą paieškos kriterijų (pvz., kadastrinį, unikalų ar registro numerį). 
 
Nekilnojamojo turto registro įstatymo 42 straipsnyje nustatyta, kad nekilnojamojo turto registro duomenys apie nekilnojamąjį daiktą, daiktines teises ir šių teisių turėtojus, daiktinių teisių suvaržymus, juridinius faktus ir kitas žymas, įregistruotus šiame registre, ir su šiais suvaržymais, juridiniais faktais ir žymomis susijusių asmenų duomenys yra vieši, išskyrus šio ir kitų įstatymų nustatytus apribojimus. Duomenys teikiami  atlygintinai Nekilnojamojo turto registro įstatymo ir Nekilnojamojo turto registro nuostatų nustatyta tvarka, pateikus prašymą. Fiziniai ar juridiniai asmenys, kurie neatlieka įstatymų ar kitų teisės aktų nustatytų funkcijų, turi teisę gauti Nekilnojamojo turto registro nuostatų 138 punkte išvardintus Registro duomenis.
 

 
Redaguota: 2017-05-08 09:35
Į viršų