Gyventojų registras

Kaip sužinoti tikslią datą, nuo kada asmuo yra deklaravęs išvykimą iš Lietuvos Respublikos?

VĮ Registrų centro pažymos apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą ar jos pasikeitimus yra išduodamos pateikus vienkartinį prašymą.
 
Atkreipiame dėmesį, kad tuo atveju, jeigu duomenų gavėjas prašo pateikti informaciją apie kitą asmenį ir tokia teisė nenustatyta įstatymuose ir kituose teisės aktuose, duomenų subjektui siunčiamas raštas dėl sutikimo teikti jo asmens duomenis gavimo. Jeigu duomenų subjektas nesutinka arba duomenų subjekto sutikimas negaunamas, informacija duomenų gavėjui neteikiama.
 
Informacija apie tai, kas turi būti nurodyta prašyme pateikiama nuorodoje.
 
Informaciją apie prašymo pateikimo tvarką rasite čia.

 
Redaguota: 2019-03-21 14:29
Į viršų