NEKILNOJAMOJO TURTO KADASTRAS IR REGISTRAS

Kokia yra Nekilnojamojo turto registro duomenų apie visą man priklausantį nekilnojamąjį turtą išdavimo tvarka?

Nekilnojamojo turto registro duomenys apie visą asmens nekilnojamąjį turtą, teikiami Nekilnojamojo turto registro įstatymo 42 straipsnio 3 dalyje nurodytiems asmenims.

Prašymas pateikiamas bet kuriame Registrų centro klientų aptarnavimo padalinyje asmeniškai, paštu arba nuotolinio ryšio priemonėmis, leidžiančiomis identifikuoti pareiškėją ir užtikrinančiomis prašymo teksto apsaugą. Asmens pasirašytas prašymas, perduotas paštu ar kitokiais telekomunikacijų galiniais įrenginiais, laikomas pateiktu tik tuo atveju, jeigu prašyme nurodyta įsipareigojimas apmokėti už atliktus darbus, parengtų dokumentų atsiėmimo vieta arba jų pateikimo būdas, užtikrinta teksto apsauga ir galima identifikuoti pareiškėją. Elektroninių ryšių priemonėmis teikiamą prašymą asmuo turi pasirašyti saugiu elektroniniu parašu, patvirtintu kvalifikuotu sertifikatu.

Nekilnojamojo turto registro išrašą pagal nurodytą savininką galite užsisakyti ir pasinaudojant Registrų centro darbų užsakymo internetu sistema. 
Išsamesnės informacijos, kaip užsisakyti darbą internetu rasite pagal nuorodą.

Prašymuose pateikti Registro duomenis turi būti nurodytas apibrėžtas Registro duomenų naudojimo tikslas, gavimo teisinis pagrindas, prašomų pateikti duomenų apimtis ir pasižadėjimas tų duomenų neatskleisti tretiesiems asmenims.

Įkainius ir darbų atlikimo terminus rasite nuorodoje.


 

Redaguota: 2016-11-24 15:13
Į viršų