Turto arešto aktų registras

Turto arešto aktų registro duomenys teikiami atlygintinai. Norėdami gauti registro išrašą, Registrų centrui turite pateikti prašymą, kuriame turi būti nurodyta:
Turto arešto aktų registro išrašai gali būti pateikti pagal:
Darbų atlikimo įkainius pateikiame šioje nuorodoje.

Atlyginimo už Turto arešto aktų registro duomenis (išrašus) dydžiai yra nustatyti 2014 m. rugsėjo 3 d. Vyriausybės nutarimu Nr. 898.


Turto arešto aktas iš Turto arešto aktų registro išregistruojamas vadovaujantis Turto arešto aktų registro įstatymo 10 straipsnyje ir Turto arešto aktų registro nuostatų 34 punkte įtvirtintais pagrindais:

1. turto arešto aktą priėmusios institucijos, teismo sprendimo (nutarties) arba kitos institucijos ar pareigūno, turinčių teisę panaikinti turto areštą, sprendimo duomenimis; 
Registro duomenys, registro informacija neatlygintinai:
 
  • teikiami fiziniams asmenims, kai registre tvarkomi duomenys apie šiuos asmenis kartą per kalendorinius metus pagal prašymą;
  • perduodami susijusiems registrams, valstybės informacinėms sistemoms pagal sutartis;
  • teikiami mokesčių administravimo, teisėtvarkos institucijoms ir teismams teisės aktuose nustatytoms funkcijoms atlikti pagal prašymą ir (arba) sutartis.
Turto arešto aktas įregistruojamas / išregistruojamas, duomenys pakeičiami nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 8 darbo valandas nuo dokumentų (duomenų) gavimo Turto arešto aktų registre, išskyrus tuos atvejus, kai turto arešto aktą atsisakoma registruoti.
Jei turto areštas taikytas iki 2002 m. sausio 1 d., ir pradėjus veikti Turto arešto aktų registrui nebuvo pateiktas įregistruoti, tai sprendimas dėl turto arešto panaikinimo ar kitas dokumentas, patvirtinantis arešto pabaigą, turi būti pateikiamas turto registro, kuriame įregistruotas areštuotas daiktas, tvarkytojui.
 
Fiziniai asmenys vieną kartą per kalendorinius metus gali neatlygintinai susipažinti su registruose tvarkomais savo asmens duomenimis, kuriuos gali užsisakyti per interneto portalą „Elektroniniai valdžios vartai“.
Nustačius Turto arešto aktų registre įregistruotų duomenų netikslumus, apie tai turi būti informuotas registro tvarkytojas – Registrų centras, kuris per 5 darbo dienas nuo reikalavimo ir jame nurodytus faktus patvirtinančių dokumentų gavimo privalo nurodytus netikslumus ištaisyti ir apie tai pranešti to reikalavusiam asmeniui.
Turto arešto aktas išregistruojamas kitą darbo dieną, suėjus turto arešto terminui.
Turto arešto aktą, jo pakeitimą įregistruoti Turto arešto aktų registre gali pateikti tik šio registro duomenų teikėjai: teismai, antstoliai, prokurorai, Valstybinė mokesčių inspekcija, Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigos, Muitinės departamentas, Lietuvos bankas, kitos valstybės institucijos ir pareigūnai, turintys teisę areštuoti turtą, kaip nustatyta Turto arešto aktų registro nuostatų 18 p.
Laba diena,

informuojame, kad Turto arešto aktų registro duomenys teikiami atlygintinai. Norėdami gauti registro išrašą, Registrų centrui turite pateikti prašymą, kuriame turi būti nurodyta: