Vedybų sutarčių registras

Vedybų sutarčių registro duomenys teikiami atlygintinai. Norėdami gauti registro išrašą, Registrų centrui turite pateikti prašymą, kuriame turi būti nurodyta:
Vedybų sutarčių registrui pateiktų dokumentų kopijas teisės aktų nustatytoms funkcijoms atlikti turi teisę gauti tik šie asmenys: notarai, asmenys, turintys teisę atlikti notarinius veiksmus, nurodyti Civilinio kodekso 2.138 straipsnio 2 dalyje, antstoliai (tik funkcijoms, nurodytoms Antstolių įstatymo 21 straipsnio 1 dalyje, atlikti), konsuliniai pareigūnai, teismai, teisėtvarkos, mokesčių ad
Darbų atlikimo įkainius pateikiame šioje nuorodoje.

Atlyginimo už Vedybų sutarčių registro duomenis (išrašus) dydžiai yra nustatyti 2014 m. rugsėjo 3 d. Vyriausybės nutarimu Nr. 898.
 
Užsienio valstybėje sudaryta vedybų ar sugyventinių sutartis gali būti įregistruota Vedybų sutarčių registre, jeigu vedybų ar sugyventinių sutartyje nurodytas bent vienos iš šią sutartį sudariusių šalių asmens kodas, suteiktas Gyventojų registro, kaip nustatyta Vedybų sutarčių registro nuostatų 67 punkte.
 
Vedybų sutartys Vedybų sutarčių registre registruojamos nuo 2002 m. liepos 1 d.       

Vedybų sutarčių registro duomenys ir registrui pateiktų dokumentų kopijos teikiami pagal:

  • vedybų, sugyventinių sutarties ar turto padalijimo fakto identifikavimo kodą;
  • vedybų, sugyventinių ar turto padalijimo sutartį sudariusio asmens vardą, pavardę ir asmens kodą arba vieno iš sutuoktinių, kurių turtas padalytas, vardą, pavardę ir asmens kodą, jeigu asmens duomenų Gyventojų registre nėra, — pagal asmens vardą, pavardę ir gimimo datą.