Gyventojų registras

Ar yra galimybė iš Gyventojų registro gauti dominančio nekilnojamojo turto savininko/-ų gyvenamosios vietos adresą ar kitus kontaktinius duomenis susisiekti?

VĮ Registrų centro pažymos apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą yra išduodamos, pateikus vienkartinį prašymą. Informaciją apie tai, kas turi būti nurodyta teikiamame prašyme, rasite nuorodoje. Prašymo pateikimo tvarką rasite čia.
 
Pažymėtina, kad tuo atveju, jeigu duomenų gavėjas prašo pateikti informaciją apie kitą asmenį ir tokia teisė nenustatyta įstatymuose ar kituose teisės aktuose, duomenų subjektui siunčiamas raštas dėl sutikimo teikti jos asmens duomenis gavimo. Tuo atveju, jeigu duomenų subjektas nesutinka arba duomenų subjekto sutikimas negaunamas, informacija duomenų gavėjui neteikiama.

 
Redaguota: 2019-03-21 14:29
Į viršų