Gyventojų registras

Mirus asmeniui, reikėtų pataisyti duomenis. Kokius dokumentus reikia pateikti? Mirties liudijimas užsienietiškas, ar reikia padaryti vertimą ? Ar galima pateikti dokumentus nuskenavus, elektroniniu paštu?

Užsienio valstybėje po 1990 m. kovo 11 d. mirusio Lietuvos Respublikos (toliau – LR) piliečio ar užsieniečio, turinčio nuolatinę gyvenamąją vietą LR, mirtis įtraukiama į apskaitą jų gyvenamosios vietos civilinės metrikacijos įstaigoje (toliau –CMĮ). Jeigu mirusysis neturėjo gyvenamosios vietos LR, mirtis įtraukiama į apskaitą paskutinės jo gyvenamosios vietos LR CMĮ arba Vilniaus miesto CMĮ. Kitais atvejais Gyventojų registre užsienio piliečio mirties data įvedama Gyventojų registro departamentui gavus juridinio ar fizinio asmens prašymą , mirties liudijimą ir jo vertimą į lietuvių kalbą. Dokumentai gali būti nuskenuoti ir pateikti elektroniniu paštu.
Redaguota: 2016-01-27 11:02
Į viršų